Skriv sökord

Rekordresultat för Vadstena Sparbank – ger ny kraft för lokal tillväxt

I samhället
Vadstena Sparbank, lokal tillväxt, huvudman, huvudmän
Huvudmännen, som representerar kunderna i den 183-åriga lokala fristående sparbanken i Vadstena, var på gott humör under stämman. För första gången på länge kunde den genomföras fysiskt sedan pandemirestriktionerna upphört.

Senast uppdaterad: 25 april, 2022

Trots svårigheter under pandemin var 2021 ett mycket bra år för Vadstena Sparbank med stark marknadstillväxt och rekordresultat. Det gör det möjligt att fortsätta växa med fler kunder och affärer. Dessutom laddar banken för extra mycket samhällsengagemang i olika former.

– Coronapandemin har varit utmanande på flera sätt. Vi har tagit ansvar och begränsat de fysiska kontakterna till ett minimum. Med facit i hand har vi ändå lyckats göra mycket affärer med våra kunder, mestadels digitalt och via telefon. Efter att pandemin släppt märker vi ett stort behov av fysiska möten. Att vara en personlig och nära bank är ju vårt signum. Vi återgår också till att arrangera lokala evenemang och kommer att göra det i stor omfattning, säger Mikael Engdahl, vd för Vadstena Sparbank.

Sparbanksstämman i fredags kväll för den 183-åriga lokala fristående Sparbanken kunde för första gången på länge genomföras fysiskt för huvudmännen, som representerar kunderna. Resultatet som redovisades är det bästa genom tiderna och likaså är affärsvolymen rekordhög.

– Ukraina-krisen har dock fört med sig nya osäkerhetsfaktorer som kommer att påverka banken och våra kunder, både affärsmässigt och känslomässigt. Flera kunder med affärer i Ryssland och Ukraina drabbas omgående. Därtill har vi oron för inflation, då exempelvis diesel- och matpriser går upp, berättar Mikael Engdahl.

Vadstena Sparbank bidrar till lokal tillväxt

– Vadstena Sparbank står dock stadigt med en stark ekonomi, vilken byggts på ytterligare under det gångna året. Lönsamhet och ekonomisk styrka är en förutsättning för att kunna utveckla såväl banken som regionen. Banken behöver drivas med vinst för att kunna fortsätta växa. I takt med storbankernas strukturförändring får vi allt fler kunder, som värdesätter tillgänglighet och personlig service. Vi är framgångsrika med en god tillströmning av nya privat- och företagskunder, säger Mikael Engdahl.

Det har resulterat i en kraftig förstärkning av affärsvolymen. Den totala ökningen av kundernas in- och utlåning är cirka 1,2 miljarder kronor och vid årsskiftet var affärsvolymen uppe i 11,3 miljarder kronor. Kärnverksamheten har utvecklats positivt med en god intjäning och Vadstena Sparbank har ett rörelseresultat på 31,8 miljoner kronor, vilket är det bästa någonsin. Efter kreditförluster, bokslutsdispositioner och skatt landar resultatet på 25,9 miljoner kronor.

2021 i siffror för Vadstena Sparbank:

  • Inlåningen har ökat med 10,3 procent till 3,2 miljarder kronor.
  • Utlåningen har ökat med 1,7 procent till 2,5 miljarder kronor.
  • Den totala affärsvolymen ökade med 11,9 procent till 11,3 miljarder kronor.
  • Rörelseresultatet är 31,8 miljoner kronor.
  • Bankens eget kapital uppgår till 373 miljoner kronor.

Om Vadstena Sparbank – kundernas bank

Vadstena Sparbank grundades 1839 och är verksam i Vadstena med omnejd. 18 medarbetare jobbar på kontoret i Vadstena. Banken har 12 500 kunder. Privatpersoner och företag erbjuds tjänster inom bank, försäkring, fastighetsförmedling och juridik.

Vadstena Sparbank har inga aktieägare, utan är en fristående och självständig Sparbank. Det är kunderna tillsammans som genom utsedda huvudmän bestämmer och har inflytande över banken. Delar av vinsten går tillbaka till det lokala samhället och bidrar till lokal tillväxt. Affärsvolymen, det vill säga summan av in- och utlåning, är 11,3 miljarder kronor.
vadstenasparbank.se

Dela sidan: