Skriv sökord

Rekordmånga unga driver UF-företag och vi är med och stöttar

Aktuellt Skola Ung Företagsamhet
unga entreprenörer, UF, ung företagsamhet, Prins Daniel
Prins Daniel, styrelseledamot i Ung Företagsamhet, pratar med ett UF-företag på SM i Ung Företagsamhet.

Senast uppdaterad: 9 december, 2022

Hela 37 054 gymnasieelever driver UF-företag läsåret 2022/2023 – ett nytt rekord. Men Skolverket riskerar missa chansen att ge fler unga möjligheten att lära sig entreprenörskap. “Dagens unga är morgondagens medarbetare och entreprenörer. Att fler unga måste få chansen att utveckla sin företagsamhet, det tjänar hela samhället på”, säger Cecilia Nykvist, vd på Ung Företagsamhet (UF).

Idag publicerar Ung Företagsamhet ny statistik som visar att totalt 37 054 gymnasieelever i Sverige driver UF-företag under detta läsår. Det är en ökning med 781 elever, drygt 2 procent, och därmed är det fler än någonsin som driver UF-företag under ett läsår. Antal skolor som jobbar med UF-företagande i Sverige ökar också från 612 till 628.

UF-företagandet ökar stort på flera yrkesprogram som exempelvis naturbruk, fordon- och transport samt restaurang- och livsmedel, samt på ekonomiprogrammet. Även inom den anpassade gymnasieskolan är ökningen kraftig.

– Det är otroligt roligt att vi växer på flera program och med så varierande inriktningar. Det stärker vår tro på att alla unga, oavsett bakgrund och program, behöver och har nytta av entreprenörskap och företagsamhet, säger Cecilia Nykvist, vd på Ung Företagsamhet Sverige.

Sparbankerna stöttar Ung Företagsamhet

Genom UF-företagande får eleverna starta och driva riktiga företag och tränar därmed en rad entreprenöriella förmågor såsom samarbetsförmåga, problemlösning, initiativrikedom och kreativitet. Erfarenheterna har eleverna också nytta av i framtida arbetsliv oavsett vilken bransch de väljer att jobba i, som företagare och som anställda.

Som UF-företag får de ansöka om företagstjänster kostnadsfritt från Sparbankerna och Swedbank, som tillsammans är Guldpartner till UF nationellt.

Forskning visar också att de som drivit UF-företag, senare i livet oftare startar eget företag, har färre arbetslöshetsdagar och tjänar bättre.
– Vi är övertygade om att ökad ung företagsamhet ger kraft till en positiv samhällsförbättring. Vi jobbar för att alla unga borde få chansen att utveckla sin företagsamhet under sin skolgång. Det vinner både de unga och samhället på, säger Cecilia Nykvist.

Idag får en av tre gymnasieelever färdigheter i entreprenörskap. Ett första steg mot att ge fler unga dessa förmågor skulle vara att göra entreprenörskapskursen obligatorisk på fler program. Det är möjligt i Skolverkets pågående arbete med en ämnesbetygsreform för gymnasiet som föreslås börja gälla sommaren 2025, menar Cecilia Nykvist.

– Det borde vara en självklarhet att de program som har entreprenörskap i sina examensmål också får tillgång till ämnet på ett tydligt sätt. Så är det inte idag. Entreprenörskap är en kompetens som stärker ungas livschanser och bidrar till ett bättre samhälle. För att ge fler unga den möjligheten krävs inte stora pengar eller radikala beslut, utan det handlar om vilja, säger Cecilia Nykvist.

Läs om Sparbankernas företagstjänster till UF-företagen

Dela sidan: