Skriv sökord

Privatekonomi får alldeles för lite utrymme i skolundervisningen

Opinion Skola Sparbanksidén

Senast uppdaterad: 4 mars, 2021

I en insändare i Dagens Nyheter den 25 februari i år skriver företrädare från Lärarförbundets nationella nätverk för hem- och konsumentkunskapslärare om behovet av att högstadieelever får mer undervisning om privatekonomi i skolan. Tyvärr känner vi också igen beskrivningen att privatekonomi får alldeles för litet utrymme i undervisningen.

Genom våra undersökningar vet vi att många elever och föräldrar håller med:

  • Åtta av tio elever tycker att privatekonomi i skolan är viktigt eller väldigt viktigt för att kunna ta kloka beslut kring sin ekonomi. Lika många tycker att det behövs mer privatekonomisk utbildning i skolan. Samtidigt uppger bara hälften av eleverna att de fått lära sig om privatekonomi i skolan.*
  • Tre av fyra föräldrar vill öka antalet undervisningstimmar i privatekonomi i grundskolan. Mer än var tionde förälder till barn som är 15 år och äldre oroar sig för att deras barn inte kommer att vara bra på att hantera sin ekonomi som vuxen.**
  • Var tredje ung vuxen mellan 18-25 år upplever att de inte har tillräckliga- eller helt saknar kunskaper i privatekonomi.***

Att förstå pengars värde och förmågan att hushålla med begränsade resurser är något man har nytta av hela livet – och en nödvändighet när det är dags att flytta hemifrån, studera och börja jobba. Alla får inte den kunskapen hemifrån, och alla föräldrar har inte heller samma möjlighet att lära sina barn om privatekonomi. Därför är det viktigt att skolan ger alla barn och unga grundläggande kunskaper i hur man hanterar sin privatekonomi. Det här är en viktig samhällsfråga som kräver att inte bara föräldrar och skolan tar ansvar. Fler myndigheter och företag måste ta ett större ansvar och erbjuda sig att hjälpa till. Det positiva är att det inte saknas initiativ.

Och vi är många som vill hjälpa till! Sparbankerna och Swedbank är några av flera aktörer som redan idag föreläser om privatekonomi för högstadie- och gymnasielever på skolor runt om i hela landet. Och många elever i mellanstadiet läser tidningen Lyckoslanten – liksom flera generationer före dem har gjort. Vi gör gärna mer tillsammans med skolan och andra samhällsaktörer för att hjälpa dagens unga att få en sund inställning till sin ekonomi.

I mars är det dags för Money Week, en internationell temavecka som handlar om att öka barn och ungas kunskaper i privatekonomi. Vi kommer att engagera oss lite extra under den veckan genom bland annat fler föreläsningar i landets skolor om sparande, lån, om att studera och flytta hemifrån och andra privatekonomiska frågor som unga behöver ha koll på. Men vi vill att fler engagerar sig. Låt oss göra Money Week till en vecka där vi tillsammans uppmärksammar behovet av att fler elever får möjlighet att lära sig mer om privatekonomi i skolan!

Arturo Arques, sparbankerna och Swedbanks privatekonom

*Enkät genomförd av- och i samband med sparbankernas och Swedbanks föreläsningar om privatekonomi under perioden oktober 2018 – maj 2020. 1029 högstadie- och gymnasielever på skolor över hela landet svarade på enkäten.
**Undersökning genomförd av Sifo på uppdrag av sparbankerna och Swedbank februari 2020 där 3086 personer i åldern 18-65 år deltog.
***Undersökning genomförd av Sifo på uppdrag av sparbankerna och Swedbank i mars 2019 med 3000 respondenter i åldern 18-25 år

Dela sidan: