Skriv sökord

Pressrelease från Ulricehamns Sparbank – Initiativ för Ulricehamn

Corona I samhället
rekrytering, Ulricehamns Sparbank

Senast uppdaterad: 6 april, 2020

Ulricehamns Sparbank har fattat beslut om ett omfattande stödpaket direkt riktat till Ulricehamn. Banken avsätter 5 miljoner kronor som direkt eller indirekt stöd till privatkunder, företag, föreningar, gymnasieelever, handlare och restauranger.

Den nya influensasjukdomen Covid-19 sätter världen under stark press. Människor drabbas av sjukdom, familjer mister anhöriga och vården sliter dag och natt för att rida ut stormen. I virusets spår följer ensamhet, isolering och en kraftig ekonomisk nedgång som påverkar både företag och privatpersoner. Vi konstaterar att vi befinner oss i en unik och allvarlig situation.

Ulricehamns Sparbank finns till för Ulricehamn och ulricehamnarna. Banken har därför beslutat att avsätta 5 miljoner kronor i direkta insatser kopplade till Coronaläget. Med start den här veckan agerar vi på följande sätt.

• Vi lanserar nu ”Ulrica-akuten” där Ulricehamns Sparbank vill samverka med föreningar och organisationer för att göra skillnad för dem som drabbas hårdast av Coronakrisen. 1 miljon kronor avsätts till projekt som gör positiv skillnad, som stärker gemenskapen och underlättar för drabbade samhällsgrupper. Projektpengar söks via Ulricehamns Sparbanks hemsida och pengarna kommer från Sparbanksfonden Ulrica. För att komma igång med projekt här och nu kommer kommittén att lämna svar på varje inkommen ansökan inom en vecka.

• Alla gymnasieelever i Ulricehamns kommun får tio gratis måltider hos restauranger i kommunen. Elevernas tillvaro med studier hemma underlättas och kundflödet till utsatta restauranger ökar.

• Alla Ulricehamns Sparbanks nyckelkunder får ett presentkort på 250 kronor som gäller i Ulricehamns centrum och i Gällstads butiker. Vår uppmaning är att nyttja presentkortet så snart som möjligt, utnyttja de initiativrika alternativ som handlare och restauranger erbjuder och samtidigt förhålla sig till myndigheternas instruktioner.

• Ulricehamns Sparbank dubblar under 2020 sin sponsring till Ulricehamns föreningsliv. Detta ska hjälpa föreningar som under året tappar intäkter som normalt kommer in via arrangemang av olika slag.

• Ulricehamns Sparbanks bolånekunder som drabbats erbjuds amorteringsfrihet i upp till ett år. Det för att skapa en privatekonomisk trygghet i tider då många permitteras och varslas. Extra fokus läggs på privatekonomisk stöttning och rådgivning.

• Alla Ulricehamns Sparbanks företagskunder för vi täta samtal med och erbjuder individuella lösningar genom den akuta krisen, bland annat med att navigera i de statliga stödpaketen. Rådgivningen innebär också olika finansieringslösningar och vägar att säkra en fortsatt drift.

Ulricehamns Sparbanks verksamhet styrs av sparbankslagen. En Sparbank saknar ägare och vinstmedel får endast delas ut i enlighet med de villkor som angivits av de ursprungliga stiftarna eller återinvesteras i den egna bankrörelsen. Villkoren för Ulricehamns Sparbank är att vinstmedel endast får delas ut till verksamheter som kommer bygden till fromma där sparbanken är verksam, vilket bland annat kan innebära stöd till lokalt föreningsliv, kulturliv, näringsfrämjande projekt och innovationsstöd.

Kontakt:
Melker Ström, vd Ulricehamns Sparbank, 070-6128701
Björn Andén, ordförande Sparbanksfonden Ulrica, 070-6837735
Jenny Ivarsson, marknadsansvarig Ulricehamns Sparbank 073-2050362

Dela sidan: