Skriv sökord

Pressmeddelande Sveriges mest solida banker per 2019-12-31

I samhället

Senast uppdaterad: 2020-07-09

OK-Q8 Bank AB, Sparbanken Lidköping AB och Virserums Sparbank är Sveriges tre
mest solida banker enligt Westnova Management AB:s årliga mätning av soliditeten i
svenska banker.