Skriv sökord

Pressmeddelande Småföretagsbarometern

Aktuellt Från oss

Senast uppdaterad: 29 april, 2020

Dyster prognos från Sveriges småföretagare

Landets småföretagare är mycket pessimistiska inför det kommande året. Deras prognoser för företagets sysselsättning, omsättning och orderingång uppvisar en kraftig nedgång inom alla tre områdena. Det visar en delrapport av Småföretagsbarometern 2020 som tas fram på uppdrag av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Småföretagsbarometern presenteras vanligtvis en gång om året, i år blir det den 10 juni 2020. Men med anledning av att många företagare är extra utsatta och påverkade av Corona-pandemin släpps nu en delrapport för att kunna ge en bild av hur Sveriges småföretagare själva upplever  den rådande krisen och deras förväntningar för det närmaste året.

Småföretagskonjunkturen väntas falla till nivåer som rådde under finanskrisåren

Företagens prognoser för de kommande tolv månaderna är väldigt pessimistiska. När man väger ihop deras förväntan på sysselsättning, orderingång och omsättning visar det en kraftig nedgång och den så kallade konjunkturindikatorn hamnar på nettotalet -2. Det är en nedgång med 59 indexenheter jämfört med förra årets mätning.

– Om det resultatet står sig när Småföretagsbarometern summeras rör vi oss mot ett konjunkturläge för småföretagen som är jämförbart med den djupa lågkonjunkturen i början av 1990-talet eller under finanskrisen 2008-2009. För att inte småföretagens dystra prognos ska bli verklighet behövs kraftiga åtgärder riktade till företagen, och det är bråttom, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.

Coronapandemin har snabbt förändrat företagens framtidsplaner

Undersökningen visar att cornapandemin och statens åtgärder för att begränsa smittspridningen har satt tydliga avtryck i företagens syn på konjunkturläget under mars månad. Det syns exempelvis i svaren om kommande sysselsättningbehov och orderingång, där synen blev allt mer pesimistisk i slutet av månaden.

– Att det finns jobb och välmående företag är avgörande för att människor ska kunna leva och arbeta i hela Sverige. Vi arbetar nära våra företagskunder för att se vilka möjligheter vi kan skapa tillsammans för att vi gemensamt ska ta oss igenom krisen, säger Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund.

Ladda ner delrapport för Småföretagsbarometern via Swedbank, Sparbankernas Riksförbund och Företagarn.

Kontakt

Daniel Wiberg, chefsekonom Företagarna

Jörgen Kennemar, seniorekonom Swedbank, 070-643 83 29

Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund, 070-563 16 86

Anette Ringius, Swedbank, 08-58 59 24 76

Sparbankernas Riksförbund
Sparbankernas Riksförbund
Sparbankernas Riksförbund
Dela sidan: