Vem tar risken vid snabba lån? Per Bolund svarar i Almedalen

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister deltar i Sparbankernas Heta Stolensamtal i Almedalen i morgon fredag för att diskutera skyldigheter och ansvar vid snabba lån?

Skuldsättningen bland unga har minskat då försvårande åtgärder att ta lån och registrera bilar i barnens namn har införts. Men hur går det för de som tar snabba lån till höga räntor? Finns det någon buffert i statskassan för att hjälpa till när det går fel eller ska låntagaren stå sitt kast? Vilket ansvar har kreditgivaren att se till låntagarens återbetalningsmöjligheter?

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister diskuterar för- och nackdelar med snabba lån tillsammans med Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund under Almedalsveckan. Vilka risker och konsekvenser finns med snabba lån.? Har staten något ansvar att hjälpa när låntagaren inte kan klara sina återbetalningar? Eller är ansvaret helt kreditgivarens?

Svaren får ni i morgon då Per Bolund och Ewa Anderson samtalar i Heta stolen klockan 9.30 i Sparbankernas tält på Hamnplan.

Almedalen, Visby
Sparbankernas tält, Hamnplan plats 206 korsningen Hamngatan och Skeppsbron.
Fredag 7 juli
Klockan 09.30-09.50

Sparbankernas Almedalsprogram