​Sparbankerna har Sveriges nöjdaste företagskunder

Bankkunderna ger sparbankerna högst betyg i Svenskt Kvalitetsindex årliga kundundersökning: SKI Bank 2016. I år är det Sveriges 60 sparbanker som gemensamt hamnar i topp med nöjdast företagskunder. På privatsidan hamnar sparbankerna näst högst på listan över nöjdaste kunder strax efter Länsförsäkringar Bank.

Förtroendet för bankbranschen har sjunkit under året men sparbankerna har klarat sig relativt bra och får 71,9 jämfört med branschsnittet på 64,5 bland företagskunder. På privatsidan får sparbankerna 72,4, Länsförsäkringar bank 74,4 och branschgenomsnittet är 62,9.

Det är för sin lokala närvaro och att de ger tillbaka till den bygd där de verkar som uppskattas bland sparbankernas kunder.

Nöjdast kunder bland sparbankerna individuellt hittar vi hos Vadstena Sparbank, Westra Wermlands Sparbank, Kinda-Ydre Sparbank och Virserums Sparbank.

Kundnöjdhet företagsmarknad 2016

Sparbankerna som grupp 71,9
Branschgenomsnitt 64,5

Kundnöjdhet privatmarknad 2016

Sparbankerna som grupp 72,4
Branschgenomsnitt 62,9

Sparbankernas Riksförbund