Sparbankerna är största ägare i Swedbank

Sparbankerna fortsätter att öka det gemensamma ägandet i Swedbank. Det samlade aktieinnehavet i Swedbank uppgår nu till drygt 105 miljoner aktier och 9,3 % av aktierna till ett värde av 20 miljarder kronor. Sparbanksgruppen är därmed största ägare i Swedbank. Det presenterades vid Sparbanksgruppens årsstämma i Linköping 30 maj.


Till styrelse i Sparbanksgruppen valdes:

Styrelseordförande:

Lennart Haglund, ordförande Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta

Vice styrelseordförande:

Sven-Olov Carlsson, ordförande Sörmlands Sparbank

Övriga ledamöter:

Gusten Granström, Senior Advisor Sparbanken Nord

Leif Johansson, vd Sparbanken Skaraborg AB

Lennart Johansson, ordförande Sparbanken Lidköping AB

Per Richardsson, vd Varbergs Sparbank AB

Tommy Svensson, ordförande Orust Sparbank

Lennart Hanson, styrelseledamot Sparbanken Alingsås AB


Lennart Haglund valdes till ny ordförande efter avgående Lennart Anderberg

Lennart Haglund tackade för förtroendet som ordförande för Sparbanksgruppen och uttalade

– Efter allt som hänt har det varit viktigt för sparbankerna att säkerställa ett starkt och långsiktigt ägande i Swedbank. Vi måste se till att de frågor vi driver som ägare är bra för både sparbankerna och för övriga aktieägare. Via föreningen vill vi säkerställa att Swedbank även fortsatt utvecklas som en stark och stabil bank. En god aktieutveckling för Swedbank gynnar oss alla, säger Lennart Haglund.


Mer information

Lennart Haglund, ordförande Sparbankgruppen, Sparbankernas förening för ägarfrågor i Swedbank, tel. 070-557 51 29

Sparbanksgruppen