Sparbanker i topp när det gäller nöjdast bankkunder

Både bland privat- och företagskunder hamnar sparbankerna som grupp på bronsplats när det gäller Sveriges nöjdaste bankkunder, enligt Svensk Kvalitetsindex undersökning Bank 2017.

Men om sparbankerna jämförs var och en för sig hamnar 16 sparbanker i topp med nöjdare privatkunder än både nischbankerna som får 72,5 och LF Bank på 72,1. Vadstena Sparbank hamnar i topp med 82 på privatsidan och hela 84,1 på företagssidan.

De sparbanker som hamnar i topp har alla fått högre betyg av sina kunder jämfört med förra året. Vilket kan jämföras med branschsnittet som gått ner både på privat- och företagssidan sedan förra året.

– De aktörer som får bäst betyg i år är – förutom nischbankerna – de banker som har stark lokal anknytning. De som kommer allra bäst ut har kunder som upplever att deras bank inte är som alla andra. Banken tar ansvar, inte bara för sin affär utan också för samhället. Banken ser kundbehov och ger råd, men kränger inte, resonerar Johan Parmler, vd Svenskt Kvalitetsindex.

På privatsidan får sparbankerna som grupp 70,2 vilket kan jämföras med 63,6 som är genomsnittet för branschen. På företagssidan får sparbankerna 68,9 jämfört med 61,8 som är genomsnittet i riket.

Kundnöjdhet privatmarknad 2017

Vadstena Sparbank 82
Fryksdalens Sparbank 81,1
Westra Wermlands Sparbank 80,5
Sparbankerna 70,2
Branschsnitt 63,6

Kundnöjdhet företagsmarknad 2017

Vadstena Sparbank 84,1
Laholms Sparbank 80
Sparbanken Västra Mälardalen 79,9
Sparbankerna 68,9
Branschsnittet 61,8

Referens:

0-60 missnöjd
60-75 nöjd
75-100 mycket nöjd

SKI Bank 2017 hela undersökningen