Relansering av Lyckoslanten

Tidningen Lyckoslanten har i decennier inspirerat barn i grundskolan till kunskap om pengar och sparande. Inför tidningens 90-årsdag passar Swedbank och Sparbankerna på att modernisera Lyckoslanten. Den nya versionen innehåller mer underhållande läsning för barn och mer interaktion. Den trycks i...

​Fler arbetslösa och sämre service för bankkunderna med den föreslagna bankskatten

Den extra löneskatt på bankanställda som regeringens utredning i dag föreslår kommer att leda till högre arbetslöshet, sämre service och ökade kostnader för kunderna. Sveriges sparbanker som har en högre servicenivå än övriga banker och stor närvaro i glesbygden skulle komma att drabbas särskilt...

Sidor