Sparbankernas Ägareförenings uttalande med anledning av misstänkt penningtvätt i Swedbank

Sparbankerna, som är största ägare i Swedbank, ser mycket allvarligt på penningtvätt. Det är grov kriminalitet som skapar stora problem, inte bara för banker, utan för samhället i stort och som också oroar vanliga bankkunder. Vi ser allvarligt på de uppgifter som framkommit om Swedbank. Som...

Sparbankerna har lämnat remissyttrande: Skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter FI Dnr 17-9236

Förbundet är inte avvisande till idén om skuldkvot, som ett sätt att stävja hushållens skuldsättning och motverka risker för samhället, även om problemen har sin huvudsakliga grund i det extremt låga ränteläget. Förbundet anser emellertid att förslaget till regler om skärpt amorteringskrav bör...

Sidor