GDPR, PSD2, Mifid2 – Behövs alla nya regleringar? Gunnar Hökmark svarar i Almedalen.

Flera nya regleringar införs 2018. Är de verkligen nödvändiga? Hur förhåller sig Sverige till dem och vad innebär de? EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark (M) samtalar med Bo Lundgren, tidigare finansmarknadsminister om reglernas inverkan på företag och privatpersoner. Plats: Sparbankernas tält på...

Vilken betydelse har kapitalförsörjningen för samhällsutvecklingen lokalt och nationellt?

Denna fråga tar vi upp under Almedalsveckan på torsdagens mingelseminarium klockan 17.30 på Korsgatan 4. På många håll i landet är närheten till en lokal bank helt avgörande för många företags överlevnad. Hur kan vi behålla en lokal bankmarknad som arbetar långsiktigt med stor kännedom om den...

”Oanade möjligheter” – initiativ som ska inspirera fler in i den digitala världen

Den digitala utvecklingen går snabbt framåt och har blivit en naturlig del i vår vardag. Ett område som en del anser vara svårt och krångligt är digitala banktjänster. I dag står nästan 1 miljon människor i Sverige utanför centrala digitala tjänster. Svenska Bankföreningen och Sparbankernas...

Sparbankerna har lämnat remissyttrande: Skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter FI Dnr 17-9236

Förbundet är inte avvisande till idén om skuldkvot, som ett sätt att stävja hushållens skuldsättning och motverka risker för samhället, även om problemen har sin huvudsakliga grund i det extremt låga ränteläget. Förbundet anser emellertid att förslaget till regler om skärpt amorteringskrav bör...

Sidor