Per Bolund svarar i Almedalen: Behövs finansiell infrastruktur i hela Sverige?

Vilken betydelse har långsiktighet, personliga relationer och stark lokal marknadskännedom för mindre samhällens fortlevnad? Hur underlättas finansieringen som gör det möjligt att bo och verka utanför storstäderna? Lokal finansiering påverkar det lokala engagemanget och företagandet. Vad händer utan lokala banker?

Medverkande: Per Bolund (MP), finansmarknads- och konsumentminister samt biträdande finansminister och Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund. 

Moderator: Håcan Nilsson, Sparbanken Skåne

Plats: Sparbankernas tält på Hamnplan 207
Tid: Fredag 6 juli, klockan 10.00 - 10.20

Sparbankernas seminarieprogram