​Bo Lundgren är ny ordförande i Sparbankernas Riksförbunds styrelse

Tre nya ledamöter och en ny ordförande valdes till styrelse idag 30 maj på Sparbankernas Riksförbunds förbundsstämma i Linköping. Bo Lundgren valdes till ny ordförande. Tidigare ordförande Erik Hägglöv avgår efter fem år som ordförande.

Bo Lundgren tidigare skatte- och finansmarknadsminister 1991-1994 och Riksgäldsdirektör 2004-2013. Han är även vice ordförande Sparbanken Skåne AB och ordförande i Sparbanksstiftelsen Öresund.

Tre nya styrelseledamöter valdes samtidigt in i styrelsen:

Göran Bengtsson, vd i Falkenbergs Sparbank sedan 2012.

Gunnar Eikeland, vd Sparbanken Nord sedan 2014.

Lena Ek, huvudman i Valdemarsviks Sparbank, ordförande Södra Skogsägarna.

Sparbankernas Riksförbunds styrelse 2016 - 2017

Bo Lundgren, ordförande

Bosse Johansson, vice ordförande

Christer Eklind, ledamot

Gunnar Eikeland, ledamot

Göran Bengtsson, ledamot

Lena Ek, ledamot

Mats Hasselquist, ledamot

Marianne Nordmark, ledamot

Joakim Wessman, ledamot

Thomas Gäfvert, Adjungerad personalrepresentant vald av Finansförbundets Sparbanksklubb

Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund och föredragande i Styrelsen