Skriv sökord

Att prata pengar med barn ökar chanserna till en god finansiell hälsa som vuxen

Aktuellt Barn- och ungdom
Prata pengar med barn

Senast uppdaterad: 25 mars, 2021

Att ge veckopeng, tidigt väcka intresse för privatekonomi och prata pengar med barn ökar chanserna till att barnen får en god finansiell hälsa i vuxen ålder. Det visar en ny undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Sparbankerna och Swedbank.

Barn och unga som fått lära sig om privatekonomi av föräldrar, skolan, vänner och bekanta sparar mer som vuxna och riskerar också i lägre utsträckning att få betalningspåminnelser eller betalningsanmärkningar.

Hemmet är den vanligaste källan till privatekonomisk kunskap, 65 procent uppger att de lärt sig om privatekonomi av någon i familjen eller av annan släkting. Många har också själva skaffat sig kunskaper i privatekonomi. Men tolv procent kan inte komma ihåg att de fått eller själva sökt kunskap om privatekonomi. Den gruppen tenderar också att ha en sämre finansiell hälsa.

– Vi ser ett tydligt samband mellan kunskaper i privatekonomi och sparande. Om man har bristande kunskaper i privatekonomi så tenderar det också att man sparar mindre. Skulle det då hända något oönskat i livet som man kanske inte räknat med blir man också mer sårbar. Exempelvis kan det leda till att man inte har råd att bo kvar i sin bostad om man skulle bli arbetslös, skilja sig eller bli långvarigt sjuk, säger Sarah Åkerlind, Projektledare för skolprojektet KOLL på Varbergs Sparbank.

Kunskap i privatekonomi ökar sparandet och den ekonomiska tryggheten

Bland de som fått lära sig om privatekonomi, till exempel genom att få veckopeng, sparar drygt sju av tio minst tio procent eller mer av sin inkomst. Bland de som inte kan komma ihåg att de har fått eller sökt kunskap om privatekonomi är andelen bara drygt hälften. Bland dem uppger också tre av tio att de inte vet om de kan eller att de inte kan bo kvar i sin nuvarande bostad om de skulle bli arbetslösa, långvarigt sjuka eller skilja sig. De har också oftare problem med räkningar och betalningsanmärkningar.

Viktigt att väcka intresse för privatekonomi i tidig ålder

Om man varit intresserad av privatekonomi sedan barn- och ungdomsåren ökar sannolikheten för att man får en sund och hållbar ekonomi som vuxen. Åtta av tio som varit intresserade av privatekonomi i unga år sparar 10 procent av lönen. 85 procent kan bo kvar i sin bostad även vid ett ekonomiskt avbräck som till exempel arbetslöshet.

– Vi måste prata pengar med barn och unga. Ger vi dom kunskap och väcker intresse i tidig ålder ökar vi möjligheten för dom att fatta bra och hållbara beslut gällande sin privatekonomi i framtiden. Det är därför som vi satsar så mycket tid ute i skolorna genom KOLL. Att skapa träningstillfällen som exempelvis veckopeng, ger tillfällen att lära sig kring pengars värde men även en chans till att lära sig av sina misstag, säger Sarah Åkerlind.

Kunskap i privatekonomi viktig samhällsfråga – fler behöver hjälpa till

Undervisning i privatekonomi ingår i skolans läroplan. 55 procent anser också att ett av de bästa sätten att lära sig om privatekonomi är i skolan. Samtidigt är det bara 24 procent som uppger att de lärt sig om privatekonomi där.

– Skolans roll är utan tvekan viktig, speciellt för de elever som inte har möjligheten att lära sig om privatekonomi hemma. Men jag tycker inte att allt ansvar ligger på föräldrar och skolan. Det är en samhällsfråga och vi är många som behöver ta ansvar för att våra barn och unga får den bästa möjliga förutsättningen till en privatekonomisk framgång, säger Sarah Åkerlind.

Tips! Så väcker du barn och ungas lust och nyfikenhet på privatekonomi

  • Försök att prata pengar med barn på ett enkelt och lustfyllt sätt om ekonomi. Ta gärna hjälp av appar eller spel. Om de tycker att det är roligt och intressant ökar intresset.
  • Att få en egen vecko- eller månadspeng som man själv får bestämma över tycker de flesta är roligt – det är också lärorikt. Det lär barnen/ungdomarna att hushålla med pengar och att förstå pengars värde.
  • Uppmuntra barnet/ungdomen att spara en del av vecko- eller månadspengen och förklara att sparade pengar ger möjligheter att göra något roligt eller köpa något lite längre fram. Det gör även att man lär sig hur man på sikt klarar oförutsedda utgifter bättre och får en tryggare ekonomi.
  • Tillåt barnet/ungdomen att göra misstag med sin veckopeng – det lär man sig också av. Förklara också vilka risker det finns med att låna till sådant man inte har råd med i stunden. Snabblån och konsumentkrediter som kan locka vid vuxen ålder kan snabbt bli dyra och leda till ekonomiska bekymmer om man inte har råd att betala.
  • När barnet är moget, ge hen tillgång till digitala banktjänster. Var tydlig med att bankkort, koder eller personliga bankuppgifter aldrig ska lämnas ut till andra.
  • Spara tillsammans i familjen till en gemensam upplevelse eller ett inköp. Då blir sparandet roligare samtidigt som man lär ut goda vanor.

Undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Sparbankerna och Swedbank. Undersökningen genomfördes i mars 2021 och 3184personer 18-79 år deltog.

Dela sidan: