Personalförändring

Lars Westin har lämnat sin tjänst som chefsjurist på Sparbankernas Riksförbund. De ärenden som möjligen skulle hamnat på Lars Westins bord kan tills vidare kanaliseras via Anders Thorson, anders.thorson@sparbankerna.se

 

 

Senast uppdaterad: 
2017-10-06