Skriv sökord

Påverkas svenska företag av Brexit?

Almedalen Opinion
Påverkas svenska företag av Brexit?

Senast uppdaterad: 2 juli, 2019

Som naturlig förlängning av Heta stolen tidigare idag med Marcus Oscarsson, välkänd expertkommentator i politikfrågor på TV4, behandlades i ett av våra eftermiddagsforum hur det kommer gå för svenska företag efter Brexit. Som sparbanksrepresentant i panelen fann vi Göran Hedman, ordförande i Sparbankernas Riksförbund. Göran började med att notera att britterna inte bara är Svergies sjunde största exportmarknad utan också en marknad som vi tar mycket varor ifrån. Detta innebär förstås att brexit kommer drabba både importerande och exporterande företag, såväl stora som små bolag och därmed många sparbankskunder landet runt.

– Det här med Brexit är ju nån slags “trumpifierad” dröm om att man ska återgå till en tidigare status. Och att man därigenom ska kunna stänga, exkludera, samt kanske skaffa sig en position likt “the British Empire”. Detta får förstås stora konsekvenser för Sverige och därmed svenska företag. Men jag får känslan att många företag har invaggat sig själva i tron att det här inte kommer ske, att Brexit inte blir av och så vidare, men jag tror att vi går i negativ riktning, säger Göran.

– Sen ska man komma ihåg att det är så många företag som inte själva kan påverka den här processen därför att man inte är direkt beroende men man är indirekt beroende. Och då skulle vi behöva bygga ut Brexitdiskussionen till ett mer europeiskt perspektiv; för låt oss säga att vi har ett svenskt företag som är underleverantör till ett tyskt företag som gör nånting som sedan säljs till ett företag i Storbritannien. Och den här svenska underleverantören är fullt troligt en kund i någon av våra 59 Sparbanker – alltså har vi en kedja som gör att när en så stor ekonomi som den brittiska hamnar där den nu riskerar att hamna lägger det en våt filt över hela den europeiska marknaden, våra sparbankstrogna företag inkluderat.

– Avslutningsvis vill jag lägga till det att Sverige och Europa behöver ju Storbritannien, som i många delar har föredömliga egenskaper – till exempel en väldigt rörlig och flexibel arbetsmarknad, en stark banksektor och man har några av världens främsta universitet. Och det är klart att det är en förlust för svenska företag om det där hamnar så att säga utanför EU’s nya gränsdragning, avslutar Göran.

Dela sidan: