Skriv sökord

Omställningskostnader och krångliga regler ger stora utmaningar för hållbart företagande

Aktuellt
Hållbart företagande

Senast uppdaterad: 5 maj, 2021

En majoritet av småföretagen upplever att deras kunder ställer krav på att de ska arbeta aktivt med hållbarhet och ett av tre företag anser att de behöver öka omställningstakten. Företagen ser många positiva effekter av att arbeta mer hållbart. Främst är det ett sätt för dem att bidra till de globala hållbarhets- och klimatmålen men det anses även göra dem mer attraktiva som arbetsgivare och stärka företagets varumärke. Samtidigt anser fyra av tio att kostnader kan hindra dem. Det visar en undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Sparbankerna och Swedbank.

– Det är ett stort tryck ifrån konsumenterna kring hållbarhet. Det gör att företagen måste lyfta upp frågan på agendan för att kunna mäta sig med konkurrenter framöver. De medelstora företagen behöver öka sin omställningstakt för att kunna hänga med mindre företag som enklare ställer om, säger Johan Rydhult, kontorschef på Södra Dalarnas Sparbank.

Hållbart företagande stärker lönsamhet och varumärke

Drygt hälften (56 procent) av företagen uppger att arbetet med hållbarhet kan göra att deras varumärke och anseende stärks. Andra positiva effekter är de nya affärsmöjligheter som uppstår genom att möta kundernas krav på hållbara lösningar, men samtidigt att risken minskar för det egna företaget. Det kan stärka företagens lönsamhet både på lång och kort sikt. Men man ser även att det bidrar positivt internt med ökad motivation och ökad stolthet hos medarbetarna, samt att det underlättar rekrytering av nya medarbetare.

– Företagen ser också sin del i att bidra till ett hållbarare samhälle, säger Johan. Om alla småföretag skulle lyckas ställa om till en mer hållbar verksamhet ökar möjligheten att nå de globala hållbarhetsmålen. Det är en klok insikt.

Kostnaderna en stor utmaning för hållbart företagande

Fyra av tio företag ser kostnader som det enskilt största hindret för att ställa om till ett hållbart företagande, och det gäller oavsett bransch eller storlek på företaget.

Bristande kunskap i företaget om hur man ska arbeta hållbart och kompetensglapp hos medarbetare uppges också hindra. Även inställning hos kunder och svårigheter att hitta hållbara leverantörer är andra utmaningar som företagen upplever hindrar dem i hållbarhetsomställningen.

– Här har vi som bank en viktig roll att spela, och hjälpa företagen med finansiering för att ställa om, säger Johan. Det är viktigt att inte bara se kostnaderna, utan också sätta dem i relation till de intäkter som en omställning skulle kunna ge. Att stå helt utanför hållbarhetsfrågan och inte ställa om är på sikt en marknadsrisk i sig.

——————————————————————————————————–

Tips för att göra verksamheten mer hållbar

 • En sak i taget. Välj ut och ta ert hållbarhetsarbete etappvis. Ett sätt är att utgå från FN:s 17 mål för en hållbar utveckling. Vilka mål känns mest prioriterade i just er verksamhet?
 • Hållbarhetsplan. En hållbarhetsplan kan underlätta och strukturera upp ert arbete med att ställa om företaget.
 • Håller er affärsmodell fortfarande? Hur kan ni göra er befintliga affärsmodell mer resurseffektiv och vilka ändringar behöver ni göra så att era produkter och tjänster blir mer hållbara?
 • Sätt mål och redovisa hållbarhetsarbetet. Då vet ni vad ni ska uppnå och kan ”bocka av” när ni nått dit. Det är dock inte en engångsinsats. När ni nått de första, sätt nya mål.
 • Gör hållbarhetsarbetet till en naturlig del av produkt- och tjänsteutvecklingen. När ni ska utveckla en produkt eller tjänst, tänk då in hållbarhetsaspekterna med en gång. Till exempel vad gäller material, processer och distribution. Var ska produktionen ske för att uppfylla kraven? Tänk även på att samma standard bör gälla era leverantörer. Hur säkerställer ni det?
 • Se över företagets resursförbrukning. Vilka energilösningar har ni, går det att återanvända material eller använda det mer effektivt? Hur gör ni med avfall, rester från tillverkning eller uttjänt material – går det att återanvända?
 • Involvera ”alla” i företaget. Många tänker ofta bättre och utifrån fler perspektiv än en. Involvera anställda, gör dem delaktiga och se vad de kan bidra med. Ett högt engagemang är en viktig del för att idéer får fäste och medarbetare blir ambassadörer och företaget upplevs som ett attraktiv, transparent och inkluderande arbetsgivare.
 • Många bäckar små…
  Se över er bil- och maskinpark. Uppfyller de era hållbarhets- och miljömål?
 • Möten över telefon och digitalt. I pandemitider har detta blivit vardag för många. Men hur vill ni göra sen? Sätt en plan för vilka sätt som passar för vilka slags möten.
 • Till sist: Berätta om ert miljö- och hållbarhetsarbete. Bygger intern stolthet och kan ge er nya affärsmöjligheter och locka nya medarbetare.
Dela sidan: