Det här gör vi på förbundet

Sparbankernas Riksförbunds kärnverksamhet är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och främja deras gemensamma bästa.

Några av Förbundets närmare uppgifter är att:

Bevaka och påverka

Vad som sker i regelverk, inom politiken och på marknaden har betydelse för Förbundets medlemmar. Därför är omvärldsbevakning och påverkansarbete en viktig arbetsuppgift för Sparbankernas Riksförbund. Förbundet är remissinstans för frågor som påverkar sparbanker på något sätt.

Läs om hur Sparbankernas Riksförbund svarar på olika remisser

Kommunicera och synliggöra

Förbundets kommunikationsarbete sker i olika former, till exempel via möten med politiker och påverkare, remisshantering, pressmeddelanden, debattartiklar och publicering av sparbankers ekonomiska sammanställningar där sparbankernas samhällsengagemang exemplifieras.

Samarbeta och medverka

Att samarbeta med andra och delta i olika nätverk är ett sätt för Förbundet att påverka och driva sparbanksfrågor.

Utbilda och stödja erfarenhetsutbyte

Förbundet anordnar konferenser, utbildningar och seminarier inom många områden och för olika målgrupper. Dessa tillfällen ger, förutom kompetensutveckling och information, medlemmarna möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter.

Sammanställa och stödja

Förbundet sammanställer löpande kvartalsvis sparbankernas ekonomiska resultat för att ge medlemmarna möjlighet att jämföra sin verksamhet med andra.

Samarbeta med Swedbank

Förbundet för medlemmarnas talan i dialogen med Swedbank samt följer utvecklingen och studerar hur omvärldsförändringar påverkar sparbankerna. Mer om Swedbanksamarbetet kan du läsa under Vi & Swedbank

 

 

Senast uppdaterad: 
2017-10-24