Om Förbundet

Sparbankernas Riksförbund är en intresseorganisation för sparbanker och sparbanksstiftelser och har som syfte att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och främja deras gemensamma bästa.

Förbundet som bildades 1985, representerar medlemmarna gentemot myndigheter och organisationer och är också remissinstans och förhandlingspart i ärenden av betydelse för medlemsbankerna. 

 

Sparbankernas Riksförbund är medlem i:

ESBG (The European Savings and Retail Banking Group) där vi är aktiva i olika kommittéarbeten

IMM (Institutet mot mutor)

Utöver det ingår vi i en arbetsgrupp vid bildandet av SIMPT (Svenska institutet mot penningtvätt)

Gilla din ekonomi

Vi har även ett formellt samarbete med Svenska Bankföreningen

 

Senast uppdaterad: 
2016-11-24