Skriv sökord

Nysatsning möjliggör hjälp till blivande företagare i fler kommuner i norr

Företagande I samhället Lokalt perspektiv
Erika Mattsson, Sparbanken Nord och Camilla Sehlin, NyföretagarCentrum Nord. Blivande företagare.
Erika Mattsson, Sparbanken Nord och Camilla Sehlin, NyföretagarCentrum Nord ser fram emot vad det utökade samarbetet kan ge för blivande företagare i länet.

Senast uppdaterad: 15 februari, 2021

NyföretagarCentrum Nords arbete med att stötta nya företagare i samband med företagsstarten, möjliggörs genom stöd från kommuner och befintligt näringsliv. Från och med i år utökar Sparbanken Nord sitt samarbete och går in med 1 miljon kronor under tre år. Samarbetet innefattar tre delar; befintlig verksamhet, utvecklingsprojekt samt expansion.

– Det nya samarbetet med Sparbanken Nord känns otroligt bra. Det ger dels ett tillskott till vår befintliga verksamhet så att vi kan fortsätta att arbeta för tillväxt genom att hjälpa fler att starta nya och livskraftiga företag. Samarbetet ger oss även utrymme att förbättra och utöka vårt erbjudande genom olika utvecklingsprojekt, förklarar Camilla Sehlin Verksamhetschef på NyföretagarCentrum Nord.

I dagsläget är NyföretagarCentrum Nord verksam i sex av länets 14 kommuner. Samarbetet med Sparbanken Nord stödjer även en expansion av NyföretagarCentrum i Norrbotten och avser att underlätta för fler kommuner att ansluta sig till föreningen.

– Vi har hela tiden haft en målsättning att bli hela Norrbottens NyföretagarCentrum och vi har en positiv dialog med flera av de återstående kommunerna. När vi kopplar på en ny kommun till vår verksamhet uppstår vissa etableringskostnader. Genom det utökade stödet från Sparbanken Nord kan vi ta en stor del av de kostnaderna och på så sätt sänka tröskeln för ytterligare kommuner att ansluta, fortsätter Camilla Sehlin.

Ger framtidstro och stärker attraktionskraften

Sparbanken Nords samhällsengagemang tar sin utgångspunkt i sex olika prioriterade områden, för att stödja en hållbar utveckling av regionen. Dessa områden är Samhälle, Näringsliv, Barn & Unga, Idrott, Forskning & Utbildning samt Kultur.

– Vi ser hur utveckling av nya företag ger framtidstro och stärker attraktionskraften för en plats. Ett utökat partnerskap med Nyföretagarcentrum och deras stora nätverk möjliggör för fler att förverkliga sina affärsidéer och skapa sysselsättning både på landsbygden och i staden. Det skapar nytta för platsen vi som bank och våra kunder vill utveckla, säger Erika Mattsson Chef Hållbarhet och Samhälle på Sparbanken Nord.

– Trots Corona-tider finns det gott om driftiga norrbottningar som vill starta företag. Nu hoppas vi att fler kommuner är på tårna och vill satsa på att främja företagande i sina kommuner, avslutar Camilla Sehlin.

Om NyföretagarCentrum Nord

NyföretagarCentrum Nord är en ideell förening med uppdrag att skapa tillväxt via nya företag genom kostnadsfri, kvalitativ och konfidentiell rådgivning till nya och blivande företagare. Följande kommuner i Norrbotten erbjuder rådgivning via NyföretagarCentrum: Arvidsjaur, Haparanda, Luleå, Pajala, Överkalix och Övertorneå.

Om Sparbanken Nord

Sparbanken Nord är en av landets största sparbanker och en stark, lönsam regional bank med stort samhällsengagemang. Vårt samhällsengagemang är också vårt löfte. Genom prioriterade satsningar med utgångspunkt i platsens behov och de inriktningar som FN:s globala mål pekar ut ska vi skapa nytta för samhälle, näringsliv och människor.

Kerstin Olby
Kerstin Olby
Kommunikatör för Sparbankernas Riksförbund
kerstin.olby@sparbankerna.se
Dela sidan: