Sparbanken Skaraborg söker Chefsjurist

Sparbanken Skaraborg söker en chefsjurist som kommer att vara ansvarig för juristavdelningen. Inom juristavdelningen ingår kundjuridik och internjuridik. Juristavdelningen kommer att vara en support och komplement till bankens affärsverksamhet.

 

Om tjänsten

Som chefsjurist är du ansvarig för verksamhet samt personal.

I rollen är du också ”särskild utsedd befattningshavare” (AML) och ingår i bankens ledningsgrupp samt är direkt underställd vd.

 

Sparbanken Skaraborg söker Compliance officer

Tjänsten Compliance officer är på heltid och omfattar ansvar för regelefterlevnad (compliance) och rollen som centralt funktions ansvarig för AML samt Data Protection Officer (DPO).

 

Om tjänsten

Compliance officer är organisatoriskt placerad under vd och rapporterar direkt till styrelsen.

Compliance officer arbetar proaktivt för att se till att regler och bestämmelser följs samt informerar och ökar medvetenheten och kunskapen om regler och bestämmelser.

 

Tjörns Sparbank söker en jurist

Arbetsbeskrivning

Som bankens jurist har du en central roll för att bevaka att banken är compliant med de regelverk som banken berörs av.

Sökes Kundrådgivare Företag till Ölands Bank

Om rollen

Som kundrådgivare företag ingår du i företagsteamet och är en viktig affärspartner till våra företagskunder. Du ansvarar för en egen kundstock och ser till att kunderna får möjlighet att ta del av bankens hela expertis. Du är högst delaktig i och intresserad av Ölands näringsliv.

Vi vill att du som medarbetare ska trivas och må bra hos oss och satsar på hälsa och personlig utveckling. Med korta beslutsvägar finns det stora möjligheter för dig att engagera dig och vara med och påverka.

Du har kunder över hela ön men utgår från kontoret i Borgholm.

Vd sökes till Fryksdalens Sparbank

Som vd för Fryksdalens Sparbank är din främsta uppgift att bibehålla den höga verksamhetsnivå som finns idag, samtidigt som du driver verksamheten framåt strategiskt på ett effektivt och utvecklande sätt. Banken skall även i framtiden vara ett attraktivt företag för såväl kunder som personal. Vi erbjuder ett både intressant och utmanade arbete som spänner över många ansvarsområden.

 

Om dig

Du inspirerar och motiverar medarbetarna och organisationen till fortsatt utveckling och förändring.

Är du Sparbanken Tanums nästa kreditchef?

Då vår nuvarande kreditchef ska gå i pension söker vi nu hans efterträdare. Vi erbjuder dig en tjänst i en bank som verkar i kraftig medvind.

 

Om tjänsten

Som kreditchef ansvarar du för bankens kreditområde när det gäller arbetssätt, regelverk och kreditkvalité. Du har en plats i bankens ledningsgrupp samt riskråd och rapporterar direkt till VD. I din vardag är du även bollplank för bankens rådgivare i krav- och kreditfrågor.

 

Sparbanken Gotland söker en Affärschef

Om tjänsten
Som affärschef ingår du i bankens ledningsgrupp. Du förväntas arbeta marknadsinriktat med att utveckla affären gentemot våra kunder. Då Sparbanken Gotland är en relativt liten arbetsplats förväntas att du kan hantera en stor bredd av arbetsuppgifter såsom kreditfrågor och anti-penningtvättsarbete. 

 

Sustainergies: Bli hållbarhetscoach för en sparbank

Ditt uppdrag

Det är sparbankernas samhällsnytta som gör dem så unika och som hållbarhetscoach för en sparbank blir du en viktigt resurs för att driva och utveckla detta arbete lokalt. Beroende på bankens prioriteringar kan uppdraget exempelvis handla om att bidra med kreativa idéer för lokala aktiviteter och event. Det skulle även kunna handla om att hjälpa banken med sociala medier, följa upp projekt som banken sponsrat eller skapa satsningar på en ung målgrupp – du kommer få arbeta där dina insatser gör som mest nytta utifrån bankens behov och dina egna styrkor.