Administrativ chef sökes till Hälsinglands Sparbank

Om tjänsten

Som Administrativ chef rapporterar du och är bollplank till bankens ledning om operationella risker och riskfrågor, både när det gäller nya regler och förändringar i nuvarande. 
Du ger också förslag om hur olika arbetsprocesser bör förändras med anledning av omvärldskrav och utbildar medarbetare i förändrade arbetsrutiner som beror på regelverksförändringar, som exempelvis Mifid II.
Administrativa chefen har ett nära samarbete med bankens Riskkontrollfunktion, Compliance och internrevision

Affärschef sökes till Hälsinglands Sparbank

Om tjänsten

Du driver och utvecklar bankens verksamhet enligt bankens mål och marknadens förutsättningar tillsammans med circa 70 medarbetare.
Du ska coacha våra kontorschefer inom ledarskap och affärsmannaskap, samt tillsammans med dem driva och leda den förändringsresa vi står inför inom ramen för nya regelverk och förändrade kundbeteenden.

 

Vd sökes till Tjörns Sparbank

Om tjänsten

Som vd leder och utvecklar du banken, är dess främsta företrädare och arbetar för att säkerställa bankens fortsatta framgång. Genom arbetet i ledningsgruppen bibehålls den starka marknadspositionen med fokus på fortsatt teknikutveckling och digitalisering. Styrelsens förväntan är att du arbetar för att öka marknadsandelen, ha nöjda kunder och medarbetare och att vara ett attraktivt företag för kunder och som arbetsgivare. Vd rapporterar till styrelse och myndigheter.

Sörmlands Sparbank söker två Ställföreträdande Lokala Bankchefer

Rollen innebär ett tydligt fokus på den lokala affären, och vi vill därför att du är bosatt i eller i närheten av orten där du verkar. Vi förutsätter att du är affärsmässig och att du tillsammans med Lokal Bankchef kan leda och utveckla både människor och verksamhet.

Sörmlands Sparbank söker två lokala bankchefer

Rollen innebär ett tydligt fokus på den lokala affären, och vi vill därför att du är bosatt i eller i närheten av orten där du verkar. Vi förutsätter att du är affärsmässig och att du har en stor förmåga att självständigt leda och utveckla både människor och verksamhet. 

Du förväntas arbeta proaktivt för att skapa en väl fungerande organisation med effektiva rutiner och processer. Då ni är två lokala bankchefer med ansvar för varsin region och varsitt affärsområde kommer ni att arbeta tätt tillsammans för att främja samarbete och lönsamhet. 

Sparbanken Eken söker en engagerad och handlingskraftig kontorschef

Till vårt kontor i Långasjö söker vi en kontorschef som med starkt engagemang ska ansvara för kontorets affärsverksamhet och utveckling. Vi tror att du är handlingskraftig och har en god förmåga att bedriva ett aktivt ledarskap med nära uppföljning. Du drivs av kundservice, goda relationer och engagerade medarbetare. Vi tror också att du, precis som vi tycker om att bygga och underhålla nätverk som utvecklar både kunder, banken och regionen där vi verkar.

Företagsrådgivare sökes till Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Om jobbet

Som företagsrådgivare på Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank kommer du att jobba tillsammans med ett kundstöd företag och en skog & lantbruksrådgivare. Ni tre bildar tillsammans det team som ska ta hand om bankens företagskunder på bästa möjliga sätt.  Som Företagsrådgivare ansvarar du för din egen kundstock och förädlingen av denna. Vi vill att du erbjuder kunden en bred kompetens och kan möta kunden i de affärer kunden har behov av rådgivning, inom såväl låna, spara som försäkra.

Sustainergies: Bli hållbarhetscoach för en sparbank

Ditt uppdrag

Det är sparbankernas samhällsnytta som gör dem så unika och som hållbarhetscoach för en sparbank blir du en viktigt resurs för att driva och utveckla detta arbete lokalt. Beroende på bankens prioriteringar kan uppdraget exempelvis handla om att bidra med kreativa idéer för lokala aktiviteter och event. Det skulle även kunna handla om att hjälpa banken med sociala medier, följa upp projekt som banken sponsrat eller skapa satsningar på en ung målgrupp – du kommer få arbeta där dina insatser gör som mest nytta utifrån bankens behov och dina egna styrkor.

Sidor