Kvalificerad Företagsrådgivare sökes till Vimmerby Sparbank

Vi är en liten bank med 16 anställda där varje medarbetare har en viktig roll i den dagliga driften av banken. Vi har en mycket hög servicenivå och hög tillgänglighet. Vi har ett kontor i Vimmerby och erbjuder dig ett stimulerande arbete med korta beslutsvägar och goda möjligheter till att påverka din egen och bankens utveckling.

 

Privatrådgivare sökes till Vimmerby Sparbank

Vi är en liten bank med 16 anställda där varje medarbetare har en viktig roll i den dagliga driften av banken. Vi har en mycket hög servicenivå och hög tillgänglighet. Vi har ett kontor i Vimmerby och erbjuder dig ett stimulerande arbete med korta beslutsvägar och goda möjligheter till att påverka din egen och bankens utveckling.

 

Skurups Sparbank söker nya medarbetare till Kundcenter

Kundupplevelsen blir allt viktigare och bemötande och leverans av service blir avgörande för kundnöjdheten. Vi ska finnas där och vara tryggheten när våra kunder behöver oss.

I vårt Kundcenter möter vi bankens kunder, via bankens telefonväxel, digitala kanaler eller fysiska möten. Vi erbjuder hjälp med olika bankärenden, allt från serviceärenden till bolån och rådgivning, men också med allmänna frågor och support för digitala tjänster. Vi har också hand om bankens småföretag

Vi söker nu nya krafter som vill vara med och utveckla vår bank!

 

Administrativ chef sökes till Hälsinglands Sparbank

Om tjänsten

Som Administrativ chef rapporterar du och är bollplank till bankens ledning om operationella risker och riskfrågor, både när det gäller nya regler och förändringar i nuvarande. 
Du ger också förslag om hur olika arbetsprocesser bör förändras med anledning av omvärldskrav och utbildar medarbetare i förändrade arbetsrutiner som beror på regelverksförändringar, som exempelvis Mifid II.
Administrativa chefen har ett nära samarbete med bankens Riskkontrollfunktion, Compliance och internrevision

Affärschef sökes till Hälsinglands Sparbank

Om tjänsten

Du driver och utvecklar bankens verksamhet enligt bankens mål och marknadens förutsättningar tillsammans med circa 70 medarbetare.
Du ska coacha våra kontorschefer inom ledarskap och affärsmannaskap, samt tillsammans med dem driva och leda den förändringsresa vi står inför inom ramen för nya regelverk och förändrade kundbeteenden.

 

Vd sökes till Tjörns Sparbank

Om tjänsten

Som vd leder och utvecklar du banken, är dess främsta företrädare och arbetar för att säkerställa bankens fortsatta framgång. Genom arbetet i ledningsgruppen bibehålls den starka marknadspositionen med fokus på fortsatt teknikutveckling och digitalisering. Styrelsens förväntan är att du arbetar för att öka marknadsandelen, ha nöjda kunder och medarbetare och att vara ett attraktivt företag för kunder och som arbetsgivare. Vd rapporterar till styrelse och myndigheter.

Sörmlands Sparbank söker två Ställföreträdande Lokala Bankchefer

Rollen innebär ett tydligt fokus på den lokala affären, och vi vill därför att du är bosatt i eller i närheten av orten där du verkar. Vi förutsätter att du är affärsmässig och att du tillsammans med Lokal Bankchef kan leda och utveckla både människor och verksamhet.

Sörmlands Sparbank söker två lokala bankchefer

Rollen innebär ett tydligt fokus på den lokala affären, och vi vill därför att du är bosatt i eller i närheten av orten där du verkar. Vi förutsätter att du är affärsmässig och att du har en stor förmåga att självständigt leda och utveckla både människor och verksamhet. 

Du förväntas arbeta proaktivt för att skapa en väl fungerande organisation med effektiva rutiner och processer. Då ni är två lokala bankchefer med ansvar för varsin region och varsitt affärsområde kommer ni att arbeta tätt tillsammans för att främja samarbete och lönsamhet. 

Sparbanken Eken söker en engagerad och handlingskraftig kontorschef

Till vårt kontor i Långasjö söker vi en kontorschef som med starkt engagemang ska ansvara för kontorets affärsverksamhet och utveckling. Vi tror att du är handlingskraftig och har en god förmåga att bedriva ett aktivt ledarskap med nära uppföljning. Du drivs av kundservice, goda relationer och engagerade medarbetare. Vi tror också att du, precis som vi tycker om att bygga och underhålla nätverk som utvecklar både kunder, banken och regionen där vi verkar.

Sidor