Pengar väntar på nya idéer och projekt i Vadstena

Det är Vadstena Sparbank som genom sin ovationskommitté ska fördela 150 000 kronor till dem som utses till året pristagare.

– Nya idéer och projekt i Vadstena kommun uppmuntras! Vi gör det här för att främja bygdens utveckling, för att stimulera nytänkande med nya idéer och projekt inom kultur och näringsliv. Det ligger helt i linje med vårt långsiktiga samhällsengagemang. Vi sprider bidragen över hela kommunen och vill verkligen göra skillnad, säger Mikael Engdahl, vd för Vadstena Sparbank.

Stort intresse bland seniorer att bli digitala

– Den här satsningen har definitivt fallit väl ut. Vi vill väcka nyfikenhet och intresse. Vi vill hjälpa dem som är nybörjare att bli digitala bankanvändare, att känna sig bekväma med det här. Det är av omtanke vi gör detta, säger utbildningsledaren Leif Ihreskog.

Intresset är stort för de kostnadsfria utbildningar som Kinda-Ydre Sparbank genomför i Kisa, Österbymo, Rimforsa och Horn, där den lokala banken har sina kontor.

Sparbankernas Riksförbunds Vd talade i Riksdagen

På onsdagen ägde ett TV-sänt seminarie rum i Första kammarsalen, Riksdagshuset, där Ewa Andersen från Sparbankernas Riksförbund var inbjuden som aktiv deltagare. Det är fjärde året i rad som riksförbundet deltar och den här gången handlade arrangemanget om ”hur pengar och pitch lyfter kvinnors företagande”. Och då med undertonen huruvida kvinnor har samma förutsättningar som män när man presenterar sin affärsidé. Deltagarna fick även lyssna till Sara Brandt, vice Vd Almi och Tarja zu dem Berge, Fund Manager Almi Invest.

Skogsbarometern 2019 ute nu!

Men det de tror kommer påverka mest är Värdeutveckling, Äganderätten samt Skadedjur, Brand och Stormar. De tre sistnämnda har ökat i betydelse för skogsägarna.

- Det är många omvärldsfaktorer som skogsägare behöver förhålla sig till. I sammanhanget är det dock positivt att antalet skogsägare som har en fullständig försäkring ökar. Det kan hjälpa dem efter att de drabbats av olika negativa händelser, säger Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund. 

Sveriges bästa bank 2018

I Sverige fanns per 2018-12-31 totalt 88 aktiva svenska banker (bankaktiebolag, medlemsbanker och sparbanker) med tillstånd av Finansinspektionen att bedriva bankverksamhet. I en samlad bedömning är Orusts Sparbank Sveriges bästa bank 2018.

Sparbanken i Karlshamn medverkar till att ge skolelever miljöutbildning

Natur & Miljöboken är ett samhällsprojekt där barn i 10 till 12 års ålder tidigt får lära sig om miljö och hållbarhet genom en tredelad läromedelsserie, vilken distribueras genom skolan.

Jonas Eriksson i inspirerande föreläsning på Tjörn

Kvällen inleddes med kaffe och smörgås, därefter fick de drygt 130 åhörarna ta del av en föreläsning av Olof Manner, makroanalytiker med 30 års erfarenhet som nu innehar den friare rollen som senior rådgivare där tillställningar som denna ingår. Olof höll en dagsaktuell makroekonomisk genomgång som var enkel att greppa även för novisen och uppskattades av publiken. Efter en bensträckare var det dags för årets huvudakt att inta scenen och fem minuter in i föreläsningen hade Jonas Eriksson tillsett en god stämning med många skratt och stor igenkänning.

Södra Dalarnas Sparbank instiftar lokalt hållbarhetspris

Den lokala förankringen är grunden för Södra Dalarnas Sparbanks verksamhet. Vi är helt beroende av hur det lokala samhället mår och utvecklas. Därför vill vi motivera, stimulera och hylla det hållbarhetsarbete som görs i det lokala näringslivet och instiftar ett lokalt hållbarhetspris i Hedemora kommun. Vinnaren kommer att koras på Företagarfesten 2019 i Hedemora den 9 november. Prissumman är 10 000 kronor.

Sparbanken Skåne sätter ramverk för gröna obligationer – som första svenska sparbank

Hållbarhetsperspektivet är idag en integrerad del i hela Sparbanken Skånes verksamhet. Den enskilt största miljömässiga och sociala påverkan banken har, sker indirekt via verksamhetens utlåning. Att ta hänsyn till hållbarhetsaspekter i kreditgivning är därför en självklarhet.

Sparbanken Nord och Nordiska investeringsbanken har avtalat om nytt låneprogram

Låneprogrammet med en löptid på sju år ska användas för finansiering av småskaliga miljöprojekt samt för att finansiera små och medelstora företag och små midcap-företag i norra Sverige. Små och medelstora företagstår för en betydande del av den sammanlagda produktionen och sysselsättningen i NIB:s medlemsländer, och förbättrad tillgång till finansiering förväntas stärka produktiviteten och effektiviteten på marknaden.

Sidor