Satsning för tillväxt av företag i Sörmland

”Vi vill aktivt medverka till antalet nya företag ökar och att få befintliga företag att kunna och våga växa. Att hitta intressanta lokala företag för investorer ser vi som ytterligare ett skäl i att medverka i denna satsning”, säger vd Joacim Lindgren

Bakom det nybildade bolaget, som är unikt i sitt slag, står tre lokala aktörer som alla är beredda att satsa eget kapital på företagandet i länet. Totalt handlar det om tio miljoner kronor som har avsatts i Sörmlandsfonden.

Sala Sparbank: Så vill vi rädda fler liv!

Sala Sparbank har tidigare finansierat fem hjärtstartare. Efter en kartläggning av behovet i Sala och Heby kommuner avsätter nu Sala Sparbank de 100 000 kronor det kostar att köpa in ytterligare åtta stycken. Räddningstjänsten i samarbete med Civilförsvarsförbundet ansvarar för utbildningsinsatsen.

Hjärtstartarna kommer att placeras på strategiska platser i kommunerna, till exempel Björkgården i Västerfärnebo dit det tar lång tid innan professionell hjälp är på plats.

Sörmlands Sparbank: Banken får pris som Årets Bank i kategorin Folkbildare.

Joacim Lindgren vd säger: ”Att stödja grundskolan i de kommuner banken verkar i, är ett uttryck för Sörmlands Sparbanks starka lokala förankring och en del i arbetet med att förstärka de lokala tillväxtförutsättningarna. Genom satsningen på skolbarnen bidrar banken till grunden för ett livslångt lärande genom olika projekt i grundskolan. Grundskolan är kommunernas ansvar men vi kan delta på ett kompletterande sätt för att stödja projekt och nya pedagogiska initiativ.” 

Sidor