Fem frågor till Emma Nyhem ny vd Norrbärke Sparbank

 • 46 år
 • Norrbärke Sparbank, tillträdde som vd 1 juli 2019
 • Jag är utbildad civilekonom och har gått den långa vägen inom banken. Jag började 1996 och har arbeta inom företag, privat, administration och senast rörelsechef.
 • Jag är gift och har fyra döttrar, varav två fortfarande bor hemma.  

 

Vilken är din banks hjärtefråga?

– Att vara bygdens bank och hjälpa människor till ekonomisk trygghet

 

Fem frågor till Lars Olsson ny vd Sparbanken Eken

 • 54 år ung
 • Vd Sparbanken Eken sedan 1 sept 2019
 • Tidigare 16 år på SEB varav 12 år som kontorschef och resterande inom Pension & Försäkring.
 • Boendes i Karlshamn tillsammans med hustru Anna. Två utflugna barn

 

Varför jobba på sparbank?

– För att kunna påverka så människor (både kunder och kollegor) växer.

 

Vad gillar du?

– Det mesta. Kul att gå till jobbet men även att fylla fritiden med upplevelser

 

Fem frågor till Anders Atterling ny ordförande Sparbanken Alingsås

 • 59 år
 • Valdes in i Sparbanken Alingsås styrelse på stämman 2017. På årets stämma valdes jag som ordförande.

 • I botten är jag ekonom och har jobbat med siffror i hela mitt liv vilket kommer väl till pass i en bank. Bland annat har jag arbetat i ett börsnoterat bolag med ansvar för bolagets investerar relationer men har också arbetat med hållbarhetsfrågor.

 • Under 2018 gick jag utbildningen ”Reglering och styrning av banker” på Handels i Göteborg tillsammans med representanter från flera sparbanker.

Fem frågor till Monica Karlsson som vd Södra Hestra Sparbank

 • 53 år
 • Började på Södra Hestra Sparbank 1 april 2019, tog över som vd/kreditchef den 1 juli.
 • Har varit på Swedbank i 24 år och de senaste 9 åren varit på SEB. Gått den långa vägen från kundtjänst, privatrådgivning, företagsrådgivning, kontorschef.
 • Bor på en skogsgård mellan Ljungby och Halmstad, gift och har två utflugna söner.

 

Vilken är din banks hjärtefråga?

– Samma som står i bankens vision, ”Att vara bygdens bank med kunden i centrum genom tillgänglighet, engagemang och förtroende.”  

 

Bankskatten riskerar att slå hårt mot landsorten

– Regeringens förra förslag från 2016 var illa genomtänkt. Vi var därför tydliga i vår kritik och är lättade över att förslaget skrotades den gången, säger Ewa Andersen, vd på Sparbankernas Riksförbund

– Oavsett hur skatten utformas, har jag svårt att se annat än att kostnaderna ökar även för de mindre banker som är beroende av produkter och tjänster från större finansiella institut. Detta riskerar att slå mot Sparbankernas över 2 miljoner kunder utanför storstäderna.

REMISSYTTRANDE Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation

Förbundet ser med tillfredställelse att utfärdaren av statliga id-handlingar samordnas till en myndighet för att ge en säker identifiering av någons identitet. Förbundet anser dock att om Polismyndigheten ges detta uppdrag, så bör såväl tiden för när de nya reglerna träder i kraft som den utfärdande myndighetens resurser ses över för att införandet inte ska försenas eller andra resurser användas hos den utfärdande myndigheten så andra myndighetsuppgifter blir lidande.

REMISSYTTRANDE Promemorian Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

Förbundet anser att den föreslagna sänkningen av minimikravet om 50 000 kr i aktiekapital, inte bör genomföras. Aktiebolagsformen har ett gott anseende och markerar en betydelsefull skillnad mot andra och enklare associationsformer, i det att aktiebolaget är underkastat regler om minsta eget kapital och regler om följder av brott mot kapitalkravet. Den inträdesbarriär som minimikravet innebär har enligt Förbundets uppfattning en avhållande och önskvärd effekt på benägenheten att bilda bolag utan överlevnadskraft.

REMISSYTTRANDE Utredning av vissa frågor i anslutning till promemorian Krav på rapportering av betalningstider

Förbundet tillstyrker utredningens förslag om bestämmelser om tillsyn och sanktioner.

Förbundet tillstyrker förslaget att justera definitionen av rapporteringsskyldiga företag till företag med minst 250 anställda.

Förbundet tillstyrker utredningens förslag att Bolagsverket ska erbjuda företagen en lösning för inrapportering.

 

Stockholm den 27 juni 2019

 

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Ewa Andersen, Verkställande Direktör och Lena Silén                       

         

REMISSYTTRANDE Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet

Förbundet har starka invändningar mot möjligheten att Finansinspektionen ges behörighet att genomföra så kallade ”testköp” dels av konstitutionella skäl dels avsaknaden av analys över vilka behov en sådan behörighet skulle fylla samt vilken effekt den skulle ge.

Småföretagsbarometern 2019 presenterades i riksdagen

– Ett extremt viktigt seminarium. Vi vet alla att det är i småföretagsbranschen som nya arbeten kommer till, så öppnade socialdemokraten tillika ledamoten i näringsutskottet Mathias Tegnér, som tillsammans med Helena Lindahl från Centerpartiet stod som värdar.

Inledning följdes av kort panel bestående av Ewa Andersen, vd på Sparbankernas Riksförbund, Josefine Uppling, Head of Group Public Affairs på Swedbank och Patrik Nilsson, samhällspolitiska chef på Swedbank.

Sidor