Skriv sökord

Sparbankernas Riksförbund växer – klart med tre nya chefstjänster

Aktuellt Från oss

Sparbankernas Riksförbund vill idag presentera tre nyrekryteringar som ett resultat av att förbundets åtagande växer. Vi är ett branschförbund för 59 Sparbanker och 13 ägarstiftelser och har bland annat till uppgift att representera medlemmarna vid kontakter med myndighetsorgan och andra större aktörer. Förbundet är också remissinstans; samt förhandlingspart i många olika sammanhang som rör medlemsfrågor. I takt med att vårt uppdrag blir alltmer omfattande behöver ytterligare krafter knytas till verksamheten. De tjänster som nu senast står klarrekryterade är tre chefsposter som var och en kommer bära ansvaret för respektive enhet.

 

– Med dessa rekryteringar stärker vi förbundets kapacitet ytterligare på högaktuella områden. Deras kompetenser på respektive chefsområde gör att vi ännu bättre matchar morgondagens utmaningar på den svenska bankmarknaden, säger Ewa Andersen som är Vd på Sparbankernas Riksförbund.

Minna Arvidsson har intill nu varit CFO på Dina Försäkringar men kommer sedermera ta stolen som Sparbankernas Riksförbunds Enhetschef Ekonomi. Minna har en lång erfarenhet av arbete inom Bank- och Försäkringsbranschen. Hon tillträder under våren 2020.

Ann Alstermark, idag Projekt- och Förändringsledare på Skandia, kommer också ta klivet över till Sparbankernas Riksförbund och tjänsten som Enhetschef IT- och Verksamhetsutveckling. Ann har arbetat med IT- och Affärsutveckling i stort sett hela sitt yrkesverksamma liv. Hon väntas tillträda i januari 2020.

Bengt Nordström har jobbat för Sparbankernas Riksförbund sedan 2017 och kom till förbundet från Finansinspektionen; där han arbetat med tillsyn av finansiella institut. Bengt är en internrekrytering som nu går in i rollen som Enhetschef Regelverk.

– Det känns riktigt bra att Sparbankernas Riksförbund har en robust organisation som står redo för varje nytt moment i vår bransch. Därmed bidrar vi både nu och framåt till de förutsättningar som gör att våra medlemsbanker kan fortsätta vara så starka aktörer inom sina verksamhetsområden som de är idag. Sparbankerna utgör tillsammans en stor del av den finansiella infrastrukturen utanför storstäderna, så jag är mycket glad över att Ann, Bengt och Minna vill vara med och förstärka våra insatser för medlemsbankernas gemensamma sak, summerar Ewa Andersen.

Sparbankernas Riksförbund
Sparbankernas Riksförbund
Sparbankernas Riksförbund
Dela sidan: