Ny konjunkturrapport för Skåne – lanseras av Sparbanken Skåne

Bilden av den skånska konjunkturen är splittrad, vilket är naturligt nu när världskonjunkturen ser ut att passera toppen. Det visar nya rapporten Skånsk Konjunktur från Sparbanken Skåne som presenteras för första gången.

Förutom regionanalys innehåller den material nedbrutet på delregion- och kommunnivå. Tanken är att rapporten ska återkomma två gånger om året.

– Vi vill bidra till ökad kunskap om ekonomi och utveckling i vår region. Mer kunskap ger oss alla bättre förutsättningar att ta oss an utmaningar och fatta rätt beslut i stort och i smått, säger Rasmus Roos, bankchef på Sparbanken Skåne i Lund.

Skånes arbetsmarknad utvecklas positivt och allt fler får jobb. Regionen är på väg mot den lägsta arbetslösheten på tio år. Flest sysselsatta finns inom privat sektor, cirka 70 procent, men trenden pekar mot att fler jobb skapas inom den offentliga sektorn än inom den privata. Under 2016, som är senaste året med tillgänglig statistik, skapades över hälften av alla nya jobb i Skåne inom offentlig sektor.

– Den stora jobbtillväxten i Skåne har inte skett i näringslivet de senaste åren, utan i offentlig sektor. 55 procent av de nya jobben skapades under 2016 inom den offentliga sektorn. Eftersom den privata sektorn normalt sett ska ha högre produktivitetstillväxt kan detta leda till lägre ekonomisk tillväxt i Skåne. Samtidigt innebär många jobb i offentlig sektor stark motståndskraft mot framtida konjunkturnedgångar, vilket den privata sektorn är mer känslig för, säger Rasmus Roos.

Läs hela rapporten Skånsk konjunktur 2018

 

Om rapporten Skånsk Konjunktur

Skånsk Konjunktur är en ny oberoende rapport om det ekonomiska läget i Skåne. Bakom rapporten står Sparbanken Skåne i samarbete med sina ägarstiftelser Sparbanksstiftelsen Finn, Sparbanksstiftelsen 1826 och Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta. Materialet är baserat på ett stort antal statistikkällor och kvalitativa intervjuer. Det belyser skånsk konjunktur i dimensionerna invånare, näringsliv och offentlig ekonomi – i såväl övergripande perspektiv som ner på delregion- och kommunnivå. Analysen produceras av Øresundsinstituttet.

Om Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne är en stark regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund. Banken ägs huvudsakligen av tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna går delar av överskottet från bankrörelsen tillbaka till samhällsutvecklande ändamål.

www.sparbankenskane.se

Senast uppdaterad: 
2018-11-21