Skriv sökord

Ny jurist anställd vid Sparbankernas Riksförbund

Aktuellt

Anna Welsapar har anställts som jurist vid Förbundets enhet för regelverk. Anna kommer närmast från Förvaltningsrätten i Härnösand, där Anna arbetat som notarie. Anna har tidigare arbetat med compliancefrågor i Danske Bank och dessförinnan arbetat som sakkunnig och departementssekreterare vid utrikesdepartementet.  Anna kommer vid Förbundet i första hand arbeta med värdepappersrättsliga och intilliggande frågor.

Vi hälsar Anna hjärtligt välkommen till Sparbankernas Riksförbund!    

Dela sidan: