Skriv sökord

Patricia Håkansson ny hållbarhetschef på Sparbanken Skåne

Hållbarhet I samhället
Ny Hållbarhetschef
Patricia Håkansson ny hållbarhetschef på Sparbanken Skåne

Senast uppdaterad: 17 juni, 2021

Patricia Håkansson har utsetts till hållbarhetschef på Sparbanken Skåne. Hon kommer närmast från en tjänst som gruppchef på bankens ekonomi- och finansavdelning och tillträder tjänsten som hållbarhetschef i augusti.

Sparbanken Skåne stärker sitt hållbarhetsfokus genom att inrätta en renodlad tjänst som hållbarhetschef. Uppdraget har tidigare innehafts av HR-chef Maria Stagmo, men blir framöver en egen tjänst.

Tillträdande hållbarhetschef Patricia Håkansson har en masterexamen i företagsekonomi från Högskolan Kristianstad och har arbetat på banken i olika roller sedan 2013. Hon har bland annat ansvarat för uppföljningen av bankens program för gröna obligationer, varit en drivande kraft i hållbarhetsrapporteringen och sitter i Sparbanken Skånes hållbarhetskommitté samt gröna kommitté som behandlar ansökningar om gröna krediter.

Patricia Håkansson kommer att rapportera direkt till vice vd Johan Fjelkner.

– Vi som alla andra företag behöver ta ytterligare steg på hållbarhetsområdet. Som sparbank arbetar vi mycket lokalt och regionalt, men vi ser hållbarhetsfrågorna i ett globalt perspektiv. Finansiella institut har en central roll i människors ekonomiska vardag och med det följer både möjligheter och ansvar, säger Johan Fjelkner.

Sparbanken Skånes hållbarhetsarbete utgår från de globala målen i Agenda 2030. Uppdraget som hållbarhetschef innebär bland annat att förstärka bankens hållbarhetsstrategi och utveckla organisationen i olika typer av hållbarhetsfrågor.

– Jag brinner verkligen för hållbarhetsfrågor. Sparbanken Skåne har hållbarhet i sitt DNA genom rötterna i sparbanksidén, men samtidigt är jag ödmjuk inför utmaningarna. Banken har höga ambitioner i den omställning som krävs i finansbranschen, och utvecklingen i omvärlden på exempelvis klimatområdet är något som kräver vår uppmärksamhet nu direkt, säger Patricia Håkansson.

Om Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar där besluten fattas nära kunden. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.

www.sparbankenskane.se

Dela sidan: