Skriv sökord

Sparbanken Skaraborg: Sparbanksstödet – 12 miljoner i extra lokalt stöd

Corona I samhället
miljoner i extra lokalt stöd

Senast uppdaterad: 27 april, 2020

I en tid när världen är upp och ner, människor är isolerade, permitterade och ekonomin för många föreningar och företag blöder, är det viktigare än någonsin att tänka på det lokala. Sparbanken Skaraborg och dess ägare avsätter nu 12 miljoner kronor i extra stöd till föreningsliv och näringslivsfrämjande insatser, möjlighet till amorteringsbefrielse och extra rådgivning.

– Vi är en lokal bank med en stark lokal förankring och vi har många trogna kunder. Det känns självklart för oss att stötta både samhället och våra kunder i det här läget. Ingen vet ännu vilka följder den här pandemin kommer att få på längre sikt, men redan nu ser vi att det är viktigt att mildra konsekvenserna, säger Patrik Meijer, vd i Sparbanken Skaraborg.
– Vi verkar för och värnar om det lokala och i det här läget har vi möjlighet att vara med och bidra. Det är tillsammans som vi kan ta oss igenom detta på bästa sätt, fyller Liselotte J Sterneborn, ordförande i Sparbanksstiftelsen Skaraborg, i.
Extra stöd till förenings- och näringsliv
Sparbanken Skaraborgs ägare, Sparbanksstiftelsen Skaraborg, har beslutat om ett extra stöd till föreningar, ideella organisationer och näringslivsfrämjande insatser med en ram på 12 miljoner kronor. Medel som man ska mildra effekterna av den pågående pandemin.
Samtidigt firar stiftelsen 20 år i år och firandet var planerat att äga rum under hela året med bland annat en kundmiljon, näringslivsträffar och ett större event i slutet av året.

– Men, att fira festligt i tider som dessa känns svårt. Därför styr vi nu om och har istället beslutat om detta omfattande stöd för föreningar och organisationer inom bankens verksamhetsområde, berättar Liselotte J Sterneborn, ordförande i Sparbanksstiftelsen Skaraborg. Detta kan verkligen göra skillnad.
De 12 miljoner kronor som Sparbanksstiftelsen Skaraborg avsätter kan sökas av och för följande:
● Föreningar inom idrott och kultur kan söka stöd för omställningsarbete eller intäktsbortfall till följd av exempelvis inställda arrangemang.
● Näringslivsfrämjande organisationer kan söka stöd för insatser som stöttar företag och branscher som drabbats.
Utöver detta kvarstår Kundmiljonen, som är en del av jubileumsfirandet, där bankens alla kunder under året kan nominera en förening eller organisation som ligger dem extra varmt om hjärtat. Föreningarna som väljs ut får ta del av 20 000 kronor ur Kundmiljonen.
– Det är fint att kunna genomföra vårt firande på något sätt och extra fint att våra kunder får möjlighet att glädja de föreningar de värnar om lite extra, fortsätter Liselotte J Sterneborn.
Banken erbjuder amorteringsbefrielse och ekonomisk rådgivning
– Lika viktigt är det för banken att stötta såväl våra privat- som företagskunder. Vi finns alltid här för våra kunder och i synnerhet nu i dessa bekymmersamma tider, säger Patrik Meijer.

De stöd som i dagsläget ges från banken är:
● Kunder i riskgrupper erbjuds möjlighet att boka ett enskilt möte som kan hållas i ett avskilt rum, på samtliga bankkontor. Kunden bokar då mötet via Kundcenter på 0511-280 00.
● För de privatkunder som drabbats ekonomiskt erbjuds amorteringsbefrielse på bolån upp till ett år, för att skapa en privatekonomisk trygghet i tider då många permitteras och varslas. Extra fokus läggs på privatekonomisk stöttning och rådgivning.
● Företagskunder erbjuds amorteringsbefrielse och samtal med individuella lösningar genom den akuta krisen, bland annat med att navigera i de statliga stödpaketen. Rådgivningen innebär också olika finansieringslösningar, exempelvis lån med statlig garanti, och vägar att säkra en fortsatt drift.

Så kan man ta del av stöden
För de stöd som Sparbanksstiftelsen Skaraborg beslutat om kan föreningar och organisationer ansöka via webben, sparbankenskaraborg.se, stöden kan sökas omgående.

För att ansöka om amorteringsfrihet kan kunden antingen ansöka via webben, sparbankenskaraborg.se, eller höra av sig till Kundcenter på telefonnummer 0511-280 00. Likaså om man vill ha råd och stöttning i ekonomiska frågor eller statliga stödpaket.

Dessutom, om man vill undvika att besöka banken, kan många ärenden avhjälpas i internetbanken, appen eller per telefon via Kundcenter med Mobilt BankID.

Patrik Meijer VD Sparbanken Skaraborg, patrik.meijer@sparbankenskaraborg.se, +46705757218
Liselotte J Sterneborn ordförande Sparbanksstiftelsen, info@sparbanksstiftelsenskaraborg.se, +46703301024

Sparbanksstiftelsen Skaraborg bildades år 2000 när Skaraborgs Läns Sparbank ombildades till aktiebolag och blev samtidigt ensam ägare till Sparbanken Skaraborg. Stiftelsen ska främja sparsamhet genom att som aktieägare i Sparbanken Skaraborg AB verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas. Företrädesvis inom bankens verksamhetsområde som är Skara, Vara, Götene och Essunga kommuner. Genom utdelning från banken kan stiftelsen lämna bidrag som främjar sparbankens och verksamhetsområdets utveckling.

Kontakt
• Sparbanken Skaraborg
0511-281 00
info@sparbankenskaraborg.se

Dela sidan: