Skriv sökord

Levande Orust är tillbaka – Orusts Sparbank avsätter ytterligare 1,5 miljon till föreningslivet på Orust

Corona I samhället Sparbanksidén

Senast uppdaterad: 3 maj, 2021

Pandemin har fortsatt sitt grepp om vår vardag. Liksom övriga samhället får vårt föreningsliv fortsätta förhålla sig till de rekommendationer och begränsningar som finns. Att driva en ideell förening kan vara utmanande i vanliga fall men med detta blir det extra tufft. För att mildra konsekvenserna avsätter Orusts Sparbank även i år 1,5 miljon i stöd till föreningslivet på Orust.

I svåra tider är det viktigt att vi ställer upp för varandra, och vi vill hjälpa till. Hela sparbanksidén handlar om lokal förankring, att hjälpa människor till en trygg och sund ekonomi. Sedan 1887 har Orusts Sparbank funnits på ön och verkat för ett livskraftigt samhälle genom att stötta samhällsnyttiga projekt och främja lokalt näringsliv, utbildning, idrott och kultur.

– I dessa tider är det viktigt att den som kan, än mer än vanligt tänker på lokala föreningsliv. Vad de långsiktiga effekterna av den pågående pandemin blir kan ingen idag med säkerhet säga men förhoppningsvis är vi snart igenom den värsta delen. Som lokal bank är vi fullt införstådda med föreningslivets betydelse för Orust och det känns därför självklart att stötta föreningarna i denna utmanande tid. För att mildra konsekvenserna av pandemin har banken beslutat att i ett extra föreningsstöd avsätta 1,5 miljoner kronor under #levandeorust säger Mikael Gustafsson vd på Orusts Sparbank.

Ta del av pengarna i Levande Orust

Bidrag från Levande Orust kan sökas av samhälls-, idrotts- och kulturföreningar samt organisationer som har sitt säte och verksamhet på Orust.

Mer information om #levandeOrust och övriga insatser som rör covid-19 finns på orustsparbank.se där man även gör sin ansökan.

Om Orust Sparbank

Orusts Sparbank är som fristående sparbank inte som vilken bank som helst. Vi har t.ex. inga enskilda ägare
som kräver vinstutdelning. Vi verkar lokalt till skillnad från andra banker som bara har lokala kontor och vi
bidrar även till en stark lokal tillväxt och utveckling. Genom att verka lokalt och stödja samhällsnyttiga
projekt, exempelvis genom att främja näringsliv, utbildning, idrott och kultur, kan vi vara med och skapa ett livskraftigt samhälle.

www.orustsparbank.se

Dela sidan: