Skriv sökord

Leksands Sparbank ska återinvestera 4 miljoner i bygden

I samhället Lokalt perspektiv
återinvestera, Leksands Sparbank, samhällsengagemang, återinvesterar

Senast uppdaterad: 10 maj, 2022

4 miljoner kronor ska Leksands Sparbank återinvestera i insatser för bygden i Leksands, Rättviks och Gagnefs kommuner. Det beslutade de 24 huvudmännen vid årsstämman för Leksands Sparbank. Avsättningen ska nu återinvesteras i projekt för att utveckla bygden.

Trots pandemin har bygden och sparbanken klarat sig ekonomiskt bra. Under 2021 passerade Leksands Sparbank 18 miljarder i affärsvolym. Det goda resultatet gör det möjligt för banken att fortsätta vara en drivkraft för att uppmuntra utveckling och tillväxt i hela verksamhetsområdet.

– Leksands Sparbank har under de senaste 10 åren avsatt över 30 miljoner för att utveckla bygden inom fokusområdena arbete, utbildning, boende och fritid. Slutmålet för oss är att fortsätta verka för en hållbar och attraktiv Siljansbygd, där människor vill verka och bo, säger Björn Rinstad, vd på Leksands Sparbank.

En pigg 152-åring

Leksands Sparbank har funnits i Siljansbygden i över 150 år. Genom den lokala närvaron har banken varit med och utvecklat bygden och bidragit till en stabilitet och trygghet även i oroliga tider.

– Med ett pågående krig i Ukraina och en pandemi i närminnet ser vi förstås ett fortsatt stort behov av att stötta företag, föreningar och människor i vår bygd. Leksands Sparbank är en av landets mest solida banker och jag känner en trygghet i att vi även i framtiden kan vara en stark positiv kraft i Siljansbygden, säger Björn Rinstad.

Ansök om insatser för bygden

Leksands Sparbanks styrelse tar beslut om vilka insatser för bygden som ska stöttas två gånger om året. Läs mer om insatser för bygden och gör ansökan här.

Sparbanksidén

Leksands Sparbank finns till för att utveckla bygden och har inga aktieägare. När banken gör en vinst återinvesteras vinsten för att utveckla bygden istället för att delas ut till aktieägare. Företag, föreningar, privatpersoner eller andra organisationer kan söka ekonomiskt stöd till sina utvecklingsprojekt genom insatser för bygden.

Så fungerar en Sparbank

I en Sparbank är det huvudmännen som har det yttersta ansvaret. De utser styrelse, godkänner bokslut och vinstdisposition på årsstämman. Hälften av en Sparbanks huvudmän utses av kommunfullmäktige inom bankens verksamhetsområde. Den andra hälften utses av huvudmännen själva. Personerna som är huvudmän ska ha lokal förankring. I Leksands Sparbank har vi idag 24 huvudmän som representerar en lokal bredd, både geografiskt och inom olika yrkeskategorier.

Om Leksands Sparbank

Oss äger ingen. Leksands Sparbank är en fristående bank utan aktieägare. Vårt mål är att människor och företag i bygden ska må bra och utvecklas. Vår vinst återinvesteras för att bygden ska blomstra. Vi är nämligen ingen vanlig bank.
leksandssparbank.se

Dela sidan: