Skriv sökord

Kvinnliga förebilder är viktigt för att få unga tjejer att stanna i regionen

Barn- och ungdomsidrott I samhället

Senast uppdaterad: 13 november, 2018

Sparbanken Nord kallar det en social investering när de satsar på att stötta kvinnliga idrottsutövare, för att skapa bra förebilder för unga i regionen. Sedan några år tillbaka har de längdskidåkaren Charlotte Kalla från Tärendö i Norrbotten som ambassadör för banken.

För Sparbanken Nord, är Luleå Baskets engagemang i samhällsfrågor en avgörande anledning till att de väljer att gå in som samarbetspartner.
– Luleå Basket skapar starka förebilder vilket är otroligt viktigt för hela regionen, konstaterar Kjell-Åke Nilsson, vice vd, Sparbanken Nord.

Sparbanken Nord sätter varje år av 10 procent av sin vinst, cirka 20 miljoner kronor år 2014, för återinvestering i regional utveckling av olika slag. Här är idrotten en mycket viktig del, inte minst på damsidan, och Luleå Basket är också en av de föreningar vars olika projekt Sparbanken Nord väljer att stötta.
– Vi måste få fler unga kvinnor att stanna kvar i länet och därför skapa bättre förutsättningar för utveckling. Luleå Basket är aktiva i samhällsfrågor gällande jämställdhet, lika värde, integration, kamratskap och hälsa. De är väl representerade på nationell nivå och ger starka, positiva, signaler till unga kvinnor och vi är mycket glada över vårt givande samarbete. De är ambassadörer i länets samtliga kommuner.

Piteå IF:s fotbollsdamer, en resurs i äldreomsorgen genom Lagkamrat

I Piteå driver Sparbanken Nord i dag det unika projektet “Lagkamrat” där Piteå IF:s fotbollsdamer har blivit en resurs i äldreomsorgen. På tider som de själva styr via schema hjälper de till med olika aktiviteter. Med stor framgång och med stor uppskattning.
– Spelarna jobbar utifrån de skiftande förutsättningar de har med träning och matcher. Det har slagit fantastiskt väl ut och vi håller på att arbeta fram ett koncept som kan gälla i kommuner över hela landet. Det är dock några byråkratiska frågor som måste lösas på vägen, säger Kjell-Åke Nilsson, Sparbanken Nord.

Sparbankernas Riksförbund
Sparbankernas Riksförbund
Sparbankernas Riksförbund
Dela sidan: