Skriv sökord

Sparbanken Nord lanserar nytt koncept med kunden i fokus

I samhället Sparbanksidén
Kunden i fokus - Sparbanken Nord lanserar nytt koncept.
Anna Boström, marknadschef på Sparbanken Nord

Senast uppdaterad: 25 mars, 2021

Nu lanserar Sparbanken Nord konceptet Här ligare, som sätter både platsen och kunden i centrum. — Vi finns här och det är våra kunder som gör det ännu bättre att leva. Just här, säger Anna Boström Marknadschef på Sparbanken Nord.

– Vi har berättat att vi är en sparbank, regionens egen bank och om bra saker vi gör via vårt samhällsengagemang, fortsätter Anna Boström. Allt det är ju fortfarande sant, men nu vi vill än tydligare visa att det är våra kunder som gör detta möjligt. Tack vare att våra kunder väljer en bank som satsar stort på samhällsengagemang, så händer bra saker här.

Konceptet kallas Här ligare, en lek med ord där platsen har en central roll. Oavsett var i bankens marknadsområde kunderna finns så är det just här som dom gör det ännu bättre.
– Vi har ingen exakt och begränsande geografi; vi är här, säger Anna Boström.

Konceptet bygger även på att på ett tydligare sätt visa på effekten av samhällsengagemanget, vilken betydelse insatsen har för mottagaren. Beloppets storlek berättar inte alltid vad en insats kan göra för den enskilda föreningen eller det specifika projektet, eller vad det sen kan leda till för en större mängd människor.

Hållbara samarbeten som berör många

Sparbanken Nord har årligen cirka 300 samarbeten över hela regionen. Samarbeten och insatser som i sin tur berör tusentals människor i området.
– Vår gissning är att de allra flesta som bor här uppe på något sätt kommit i kontakt med bankens samhällsengagemang, ofta kanske utan att veta om det, säger Erika Mattsson, Chef Hållbarhet & Samhälle. Vi behöver därför bli tydligare och visa vad det är våra kunder möjliggör.

I konceptarbetet har även kriterierna för bankens samhällsengagemang förtydligats.
– Vi går från syfte till löfte, säger Erika Mattsson. Sparbanken Nords samhällsengagemang ska ha en tydlig koppling till de globala målen för hållbarhet. Som en röd tråd ska hållbarhetsfrågan gå genom samhälle, näringsliv och människor i de insatser och samarbeten vi väljer.

Konceptet Här ligare har tagits fram i samarbete med reklambyrån In the cold.

Dela sidan: