Skriv sökord

Kontakt Sparbankernas Ägareförening

Post: Sparbankernas Ägareförening, c/o Sparbankernas Riksförbund, Box 16249, 103 24 STOCKHOLM

Lennart Haglund
Ordförandemobil: 070 557 51 29
lennart.haglund@sparbanksstiftelsenfof.se

Dag Nordström
Verkställande tjänstemanmobil: 076 84 77 101
dag.nordstrom@sparbankerna.se