Skriv sökord

REMISSYTTRANDE Stärkt konsumentskydd när betaltjänster tillhandahålls

Aktuellt Från oss Remisser

Vi anser att det är en bra konsumentskyddsåtgärd att inte locka med kredit som första förslag vid e-handel.

 

Sparbankernas Riksförbund tillstyrker promemorians förslag till författningsändringar innebärande att en betaltjänstleverantör ska presentera betalningssätt på ett visst sätt vid e-handel. Förbundet anser att det är en bra konsumentskyddsåtgärd att stävja att inte locka med kredit som första förslag vid e-handel.

Stockholm den 23 september 2019

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Ewa Andersen, verkställande direktör och Jan Hedqvist          

Dela sidan: