Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Konkurrensverkets befogenheter

Aktuellt Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 12 maj, 2020

Förbundet tillstyrker förslaget men lämnar synpunkter på att rättssäkerheten kan hotas när samma myndighet utövar både tillsyn och meddelar sanktion.

Dela sidan: