Skriv sökord

Kinda-Ydre Sparbanks huvudman genom flera decennier

I samhället Lokalt perspektiv Sparbanksidén
Kinda-Ydre Sparbank, Huvudman, huvudmän, sparbank, Jan-Anders Johansson

Senast uppdaterad: 6 april, 2021

Av de 32 huvudmännen i Kinda-Ydre Sparbank är Jan-Anders Johansson den som varit med längst. Efter 39 år som kundernas representant i banken – vilket är rekord – är det dags för en ny förmåga att ta över stafettpinnen.

– För mig har det varit ett hedersuppdrag att få representera kunderna under alla dessa år. Ett intressant och lärorikt uppdrag, säger Jan-Anders Johansson, som avtackas i samband med sparbanksstämman i april 2021.

– Det är bara att acceptera tidens gång. Det är dags för en yngre Ydrebo att ta över i mitt ställe, någon som väljs in på stämman.

Uppdraget som huvudman har gått i arv

Ydrebon Jan-Anders bor tillsammans med frun Yvonne på gården Njärvehult, dryga milen från Österbymo åt Kisahållet. Intresset för det egna skogsbruket och jakten håller honom sysselsatt som aktiv pensionär. Yrkeskarriären gjorde han dock på annat håll i Ydre.

– Jag började som kontorist och slutade som vd på Forsnäs Form, där jag jobbade i 41 år.

Den andra långa karriären är som huvudman i den lokala sparbanken, ett uppdrag som Jan-Anders far Janne Johansson hade dessförinnan.

– För mig var det självklart att svara ja när jag fick frågan om jag ville ersätta pappa som huvudman 1982 efter att han gått bort. Det var så den tidens rekrytering gick till.

Huvudmännen har inflytande över Sparbanken

Kinda-Ydre Sparbank har inga aktieägare, utan är en fristående och självständig sparbank. Det är kunderna tillsammans som genom utsedda huvudmän bestämmer och har inflytande över banken.

– Vi är en röst för kunderna och har bra kontakt med ledningen och personalen på banken. Självklart får vi huvudmän gehör för våra synpunkter. Exempelvis är Idéfonden – som ger bidrag till samhällsnyttiga projekt i bygden – ett initiativ från huvudmannakåren.

Huvudmännen är pålästa och engagerade

Jan-Anders säger att rollen som huvudman har förändrats, framför allt under senare år. Huvudmännen är mer pålästa och engagerade i dag.

– Vi har fler möten och får mer information om banken, finansvärlden och det omfattande reglemente som blir tuffare för varje år. Det är högt i tak under diskussioner på våra möten och vi har en öppen dialog med bankledningen.

Viktigt med en bank på orten

Jan-Anders berättar att mycket har hänt under resans gång. Den största förändringen var sammanslagningen 2008 av Ydre Sparbank och Kinda Sparbank till Kinda-Ydre Sparbank.

– Då var det lite turbulent. Motståndarna trodde att Ydres bank riskerade att slå igen. Men visste man något om hur banksystemet fungerar var sammanslagningen nödvändig. Ydre Sparbank hade inte klarat sig på egna ben, för att uppfylla kraven från Finansinspektionen. Genom samgåendet fick man in mer kunskap. Båda bankerna bidrog med kompetens.

Bankkontoret i Österbymo har gått mot en betydligt ljusare framtid än vad som vissa befarade. Ydrekontoret har nyligen byggts om till en ny och modern mötesplats, en investering på cirka 7 miljoner kronor.

– Jag är glad över storsatsningen i Österbymo. Att den lokala banken satsar på Ydrekontoret är både roligt och positivt för bygden.

Jan-Anders lyfter fram betydelsen för invånare och företagare av att de har en väl fungerande bank på orten. Den behövs för alla affärer som görs, exempelvis för familjer som köper hus eller företag som investerar.

– Kinda-Ydre Sparbank är en stöttepelare för bygden. Utan den hade näringslivet inte klarat sig lika bra. Den lokala banken stöttar småföretagandet. Man tar även hänsyn till personlig kännedom och ser inte enbart till ekonomiska nyckeltal.

Sparbanken stöttar lokala föreningar

– Sparbanken är mer för det samhällsbyggande. Se bara på alla lokala föreningar som fått stöttning genom banken. Samhällsengagemanget är en stor del av bankens livsnerv och bottnar i den ursprungliga sparbanksidén, säger Jan-Anders.

www.kindaydresparbank.se

Dela sidan: