Skriv sökord

Kinda-Ydre Sparbank – Stort sökintresse hos sparbankens Idéfond

I samhället
Idéfond, sökintresse hos sparbankens Idéfond

Senast uppdaterad: 19 augusti, 2021

Kinda-Ydre Sparbanks utvecklingsfond – Idéfonden – väcker mycket stort intresse. 44 ansökningar har skickats in till den lokala sparbanken, som ska fördela 1,1 miljoner kronor med syfte att göra mesta möjliga nytta för bygden.

– Vi har generellt sett fått fler ansökningar på rejäla belopp till större projekt i år, många på runt 100 000 kronor. Ansökningarna är på totalt över fem miljoner kronor. Konkurrensen är hård om de fondpengar som nu ska fördelas, säger vd Johan Widerström och tillägger:

– Det är väldigt roligt med all den positiva respons vi får. Vi är stolta över att kunna genomföra detta och ge tillbaka på det här viset. Det är unikt för en bank, men för oss ligger det helt i linje med vårt breda samhällsengagemang. Vi är en lokal bank som kan och vill göra skillnad genom att ge näring och växtkraft som gynnar utvecklingen av vår bygd.

Sparbankens utvecklingsfond – Idéfonden – lanserades 2018 på initiativ av huvudmännen, som representerar kunderna i banken. De sammanlagt 5,8 miljoner kronor som fördelades de tre första åren har bidragit till att en mängd projekt genomförts. Lägg till Jubileumsfonden 2016, så har ytterligare fem miljoner delats ut till olika projekt inom det lokala föreningslivet. Nu är det dags igen… Till Idéfonden 2021 har huvudmännen avsatt 1,1 miljoner kronor, baserat på 2020 års nettovinst för banken.

När ansökningstiden nu gått ut har 44 ansökningar kommit in. Ansökningarna är ganska jämnt spridda över sparbankens verksamhetsområde Kinda, Ydre och södra Linköping.

– Glädjande att vi fått in en bra blandning av intressanta ansökningar från hela området, vilket speglar den entusiasm och idérikedom som finns. De ambitiösa ansökningarna har en stor spännvidd och handlar i huvudsak om att utveckla ideella verksamheter. Det blir en både tuff och inspirerande uppgift att utvärdera ansökningarna och fördela fondpengarna, säger Johan Widerström.

Beslut om fördelningen tas i början september av Idéfondsrådet, med representanter för Kinda-Ydre Sparbanks huvudmän, styrelse och medarbetare. Bedömningen görs utifrån dessa kriterier: Det ska vara för ett specifikt ändamål. Det ska vara till allmännytta och utan personligt vinstintresse. De som ansöker ska kunna genomföra projektet själva.

De 1,1 miljoner kronorna i Idéfonden är pengar utöver Kinda-Ydre Sparbanks vanliga sponsring av löpande aktiviteter under året med drygt en miljon kronor.

För ytterligare information, kontakta: Johan Widerström, vd Kinda-Ydre Sparbank, Tel: 0494-79 429, mobil: 070-699 56 00, E-post: johan.widerstrom@kindaydresparbank.se

Om Kindra-Ydre Sparbank – kundernas bank

Kinda-Ydre Sparbank har inga aktieägare, utan är en fristående och självständig sparbank. Det är kunderna tillsammans som genom utsedda huvudmän bestämmer och har inflytande över banken. Delar av vinsten går tillbaka till det lokala samhället. Affärsvolymen, d v s summan av in- och utlåning, är drygt 10 miljarder kronor. Mer info på www.kindaydresparbank.se

Dela sidan: