Skriv sökord

Kinda-Ydre Sparbank: Rekordtillväxt och start för nya idéfonden

Corona I samhället Lokalt perspektiv Sparbanksidén
idefonden, Kinda-ydre sparbank, stämma, huvudmän

Senast uppdaterad: 22 april, 2021

Det mycket speciella pandemiåret 2020 har krävt att Kinda-Ydre Sparbank ställt om bankverksamheten och även de samhällsengagemang som genomförs. Sammantaget har banken klarat av den nödvändiga förändringen på ett effektfullt sätt och med ökat antal kunder. Därför kan de nu starta Idéfonden 2021.

På stämman beslutade huvudmännen att starta en ny utvecklingsfond. ”Idéfonden 2021” fylls med 1,1 miljoner kronor. Fondpengarna ska användas till projekt som är till allmännytta och gör skillnad, så att det blir mer attraktivt att leva och bo i bygden.

Huvudmännen, som representerar kunderna i den 155-åriga lokala Kinda-Ydre Sparbank, genomförde för första gången sparbanksstämman digitalt på onsdagskvällen.

– Pandemin har snabbat på den digitala utvecklingen, med betydligt fler möten digitalt. Vi och våra kunder har helt klart blivit mer digitala. Vi utvecklar både våra digitala och fysiska mötesplatser, där ombyggnationen av bankkontoret i Österbymo är den senaste större satsningen. Vår lokala närvaro handlar inte bara om de fysiska kontoren. De kan också ses som en symbol för att vi satsar och är verksamma och engagerade i bygden, säger Johan Widerström, vd för Kinda-Ydre Sparbank.

Det ekonomiska resultatet har påverkats negativt av pandemins effekter. Resultatminskningen beror till stor del på uteblivna utdelningar på aktier. Med tanke på det levererar Kinda-Ydre Sparbank ett relativt bra rörelseresultat för 2020 på drygt 23 miljoner kronor. Kundernas sparande och placeringar har vuxit, likaså har utlåningen ökat påtagligt. Affärsvolymen, det vill säga summan av in- och utlåning och fondsparande, har ökat med 1,1 miljarder, vilket är den största volymökningen i bankens historia. En viktig milstolpe uppnåddes i och med att affärsvolymen nu är över 10 miljarder kronor.

– Vi är i en stadigt stigande uppgångsfas om man ser till den ekonomiska utvecklingen under de senaste tio åren, då affärsvolymen mer än fördubblats från strax under 5 miljarder. Detta trots att banken verkar i kommuner som inte har någon betydande tillväxt i befolkningen, säger Johan Widerström.

Tillväxten beror dels på att befintliga kunder ökar sitt engagemang i Kinda-Ydre Sparbank. Dels på en stadig tillströmning av nya privat- och företagskunder. Fortsatt lönsamhet och ekonomisk styrka är en förutsättning för att kunna utveckla såväl banken som regionen. Utan tillväxt blir det inga pengar i Idéfonden kommande år.

Om Kinda-Ydre Sparbank – kundernas bank

Kinda-Ydre Sparbank grundades 1866 och är främst verksam i Kinda, Ydre och södra delen av Linköping. Ett 30-tal medarbetare jobbar på kontoren i Kisa, Österbymo, Rimforsa och Horn. Banken har ca 17 000 kunder. Privatpersoner och företag erbjuds tjänster inom bank, försäkring, fastighetsförmedling och juridik.

Kinda-Ydre Sparbank har inga aktieägare, utan är en fristående och självständig sparbank. Det är kunderna tillsammans som genom utsedda huvudmän bestämmer och har inflytande över banken. Delar av vinsten går tillbaka till det lokala samhället. Affärsvolymen, det vill säga summan av in- och utlåning, är drygt 10 miljarder kronor.

www.kindaydresparbank.se

Dela sidan: