Skriv sökord

Kinda-Ydre Sparbank: Rekordresultat och start för nya Idéfonden 2022

I samhället
Idéfonden 2022, kinda-ydre sparbank
För första gången på länge kunde stämman genomföras fysiskt sedan pandemirestriktionerna upphört. Vd Johan Widerström ses här tillsammans med några av huvudmännen, från vänster: Mona Krantz, Tomas Johansson, Ann-Charlotte Petri och Per-Anders Lindh.

Senast uppdaterad: 3 maj, 2022

Utmaningar i den ena vågskålen och framgångar i den andra när 2021 vägs samman. Trots hårdnande konkurrens, ett ständigt växande regelverk, den omfattande pandemin och en orolig omvärld gör Kinda-Ydre Sparbank sitt bästa resultat någonsin! Med en stabil ekonomi i ryggen genomför banken nya satsningar framåt och laddar för samhällsengagemang i olika former.

Huvudmännen, som representerar kunderna i den 156-åriga fristående lokala sparbanken, genomförde för första gången på länge sparbanksstämman fysiskt. På stämman, som denna gång hölls på Rimforsa Strand, beslutade huvudmännen bland annat att starta en ny utvecklingsfond. ”Idéfonden 2022” fylls med 1,8 miljoner kronor. Fondpengarna i Idéfonden 2022 ska användas till projekt som är till allmännytta och gör skillnad, så att det blir mer attraktivt att leva och bo i bygden.

– Först pandemin och sedan energikris, inflationsoro och nu Ukraina-krisen… Omvärlden förändras med tvära kast. Vi kan gå mot tuffare tider med en ekonomisk situation som kan vara utmanande för banker, företag och privatpersoner. I en turbulent värld där förutsättningarna förändras står Sparbanken för långsiktig trygghet och styrka. Samtidigt pågår en strukturförändring i hela samhället, där vi måste följa och anpassa oss efter den digitala utvecklingen. För den skull gör vi inte avsteg från att vara en personlig och nära bank, säger Johan Widerström, tioårsjubilerande i rollen som vd för Kinda-Ydre Sparbank.

Rörelseresultatet för 2021 är 62,8 miljoner kronor, vilket med god marginal är rekord för Kinda-Ydre Sparbank. Förklaringen till det starka resultatet är volymökning, fortsatt effektivisering samt en mycket god avkastning på bankens egna kapitalplaceringar. Vad gäller affärsvolymen, d v s summan av kundernas in- och utlåning och fondsparande, har den ökat med nära 1,2 miljarder till 11,4 miljarder kronor. Det är den högsta volymökningen i absoluta tal någonsin.

– Vi är i en stadigt stigande uppgångsfas. Tillväxten beror dels på att befintliga kunder ökar sitt engagemang i Kinda-Ydre Sparbank. Dels på en stadig tillströmning av nya privat- och företagskunder. Fortsatt lönsamhet och ekonomisk styrka är en förutsättning för att kunna utveckla såväl banken som regionen. Ombyggnationen av bankkontoret i Rimforsa pågår för fullt för att bli en modern mötesplats på samma sätt som kontoren i Österbymo och Kisa. Storsatsningen stärker utvecklingen för hela banken.

2021 i siffror för Kinda-Ydre Sparbank:
• Totalt sparande i banken har ökat med 15,1 procent till 6,76 miljarder kronor.
• Total utlåning har ökat med 6,1 procent till 4,65 miljarder kronor.
• Den totala affärsvolymen ökade med 11,2 procent till 11,42 miljarder kronor.
• Rörelseresultatet är 62,8 miljoner kronor efter kreditförluster.
• Bankens totala egna kapital uppgår till 872 miljoner kronor.

För ytterligare information, kontakta: Johan Widerström, vd Kinda-Ydre Sparbank
Tel: 0494-79 429, mobil: 070-699 56 00 E-post: johan.widerstrom@kindaydresparbank.se

Om Kinda-Ydre Sparbank – kundernas bank
Kinda-Ydre Sparbank grundades 1866 och är främst verksam i Kinda, Ydre och södra delen av Linköping. Ett 25-tal medarbetare jobbar på kontoren i Kisa, Österbymo, Rimforsa och Horn. Banken har ca 17 000 kunder. Privatpersoner och företag erbjuds tjänster inom bank, försäkring, fastighetsförmedling och juridik.

Kinda-Ydre Sparbank har inga aktieägare, utan är en fristående och självständig sparbank. Det är kunderna tillsammans som genom utsedda huvudmän bestämmer och har inflytande över banken. Delar av vinsten går tillbaka till det lokala samhället. Affärsvolymen, d v s summan av in- och utlåning, är drygt 11,4 miljarder kronor. Mer info på www.kindaydresparbank.se

Dela sidan: