Skriv sökord

Kan du leva på halva lönen?

Almedalen Sparbanksperspektiv
leva på halva lönen

Senast uppdaterad: 3 juli, 2019

Det lätta svaret på det är för de flesta av oss Nej, och följdfrågorna blir förstås många och stora: Klarar man sig utan eget sparande i framtiden och hur ser pensionsmöjligheterna ut då? Kommer dagens unga ens kunna gå i pension?

I ett av Sparbankernas seminarier i Almedalen i dag debatterades dessa frågeställningar friskt. Och tidigt slog ett av de tunga medverkandenamnen, Eva Eriksson som är ordförande i SPF, fast att pensionssystemet inte levererar det det ska leverera. I alla fall inte i den meningen att det ska garantera en hög lägstanivå på våra pensionslöner. Det här är en sanning som är svår att säga emot, och allt annat lika måste därför individen ta ett allt större egetansvar för sin pension. Det kommer sannolikt krävas en betydande spara-insats av den enskilda medborgaren för att hantera sitt eget återträde från arbetsmarknaden, när den dagen kommer. Vad det handlar om är att tidigt utvärdera sin situation – känna efter hur mycket man kan lägga undan per månad – och själv se till att man har ett stabilt sparande. För även om det upplevs som grått och trist att behöva avstå en mindre summa per månad idag så ger det oss odiskutabelt en långt soligare situation när pensionsdagen kommer.

Arturo Arques, privatekonom hos Sparbankerna och Swedbank, sätter fingret på spiken när han summerar läget som att det dessbättre inte är nån “rocket science” att hantera sin individuella pensionsplan, utan det gäller bara att medvetandegöra för sig själv de avgörande byggstenarna i sitt pensionsunderlag:

  • Jobba vitt
  • Börja jobba i tid, med vettig ersättning för utfört arbete och tjänstepension som krav
  • Gör en pensionsprognos för att skaffa överblick
  • Är du inte nöjd med utfallet i pensionsprognosen? Spara privat för att komplettera med så mycket du anser dig behöva.

Mer av den enskilde kan man inte begära, men inte mindre heller – för då kan man ärligt inför sig själv och sina närmaste intyga att det som kunde göras är gjort för att trygga sin framtida lön: Pensionen.

Dela sidan: