Skriv sökord

Jurist till Sparbankernas Riksförbund

Aktuellt Lediga tjänster

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för 59 Sparbanker och 13 ägarstiftelser och har till uppgift att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Förbundet representerar medlemmarna gentemot myndigheter och organisationer och är remissinstans samt förhandlingspart i ärenden av betydelse för medlemmarna. En viktig del av Förbundets arbete består i att bevaka rättsutveckling och ge vägledning till medlemmarna i betydelsefulla frågor. Förbundets uppdrag växer, vilket gör att ytterligare krafter nu behöver knytas till Förbundet.

Vi söker nu en jurist med goda kunskaper om och intresse för regleringen av värdepappersrörelse och om värdepappersmarknadens funktion. Sökande bör ha erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete vid bank, värdepappersinstitut eller myndighet.

Arbetsuppgifterna består främst i att ge medlemmarna vägledning om gällande och kommande reglering, biträda medlemmarna i utvecklingsprojekt och att företräda medlemmarna i relation till myndigheter. Som jurist vid Förbundet arbetar du självständigt men ändå nära enhetens övriga jurister och Förbundets ledning. Avgörande egenskaper i denna roll är viljan att skapa konkret värde för medlemmarna, och att trivas med att kommunicera muntligen och i skrift. Förbundet är knutet till ESBG som är den europeiska sammanslutningen för spar- och retailbanker. Internationellt arbete och resor förekommer därför. Vi arbetar i moderna lokaler centralt i Stockholm, på Vasagatan 11.

Har du frågor om tjänsten, så går det bra att kontakta Bengt Nordström på telefon 08-684 206 28 eller Förbundets Vd Ewa Andersen på telefon 070-563 16 86.

Vi arbetar löpande med urval och intervjuer. Rekryteringen pågår så länge denna annons är tillgänglig.

Välkommen med din ansökan och cv!

Ansökningar tas gärna emot via mail av:      

bengt.nordstrom@sparbankerna.se

Lämna en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *