Jan Hedqvist är ny medarbetare på Sparbankernas Riksförbund

Tillsammans med Bengt Nordström kommer Jan Hedqvist arbeta med juridik och compliance-frågor på Förbundet med start från och med nu.

Jan är jurist med specialisering på finansiell lagstiftning, företagsstyrning och riskhantering samt regelgivning inom dessa områden. Han har 15 års erfarenhet från internationell regelgivning som Baselkommittén för banktillsyn och EU Kommissionen. Han har arbetat med tillsyn på Finansinspektionen i nästan 19 år och innan dess som Management konsult i 8 år varav 4 år på en intern revisionsbyrå. Jan kommer närmast från KPMG

 

Vi är glada över att Jan tillträtt tjänsten och välkomnar honom till Förbundet.

Senast uppdaterad: 
2017-11-16