Statusmeddelande

Anmälan är stängd. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

Inställd - Grundläggande styrelseutbildning med riskfokus

tisdag, mars 21, 2017 - 09:00 till onsdag, mars 22, 2017 - 16:30
tisdag, april 25, 2017 - 09:00 till onsdag, april 26, 2017 - 16:30

Utbildningen är tyvärr inställd. Utbildningen riktar sig till styrelseledamöter i Sparbanker, eller i bankaktiebolag med sparbanks-bakgrund, som vill förbättra sina kunskaper om styrelsearbete och få en ökad förståelse för styrelsens funktion och för de lagar och regler som styr banken och därmed på ett mera professionellt sätt kunna bidra till en positiv utveckling för banken. Utbildningen ger även en bra förståelse för de krav som ställs på en styrelseledamot och är därmed även av intresse för valberedningen.

Plats och boende: Haymarket by Scandic, Hötorget 13-15, Stockholm City

Modul 1 (2 dagar)
•Bankens organisation och de lagar/regler som styr
•Roller och ansvar i en bank
•Banken i samhället
•Bankens affärsmodell
•Den finansiella infrastrukturen 

Modul 2 (2 dagar)
•Begreppet risk och hur risk mäts
•Risker i en bank
•Riskaptit och riskstrategi
•Riskhantering i en bank
•Styrelsens ansvar
•Vad styrelsen kan kräva av verksamheten

Utbildningen sker i form av föreläsningar, diskussioner och grupparbeten. Dialogen mellan deltagarna och erfarenhetsutbyte bidrar till en ökad och bredare förståelse för styrelseuppdraget och möjligheter till ett utökat nätverk.

Anmälan är bindande och avbokning senare än fyra veckor innan kursstart debiteras. Minsta antal deltagare: 10 personer samt max antal deltagare: 18 personer.

För mer information eller frågor, kontakta Tina Hasslund, 08-684 206 20 .