Statusmeddelande

Anmälan är stängd. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

Inställd! - Fortsättningskurs - Fastighets- och familjejuridik för Privatrådgivare

Sparbankernas Riksförbund, Vasagatan 11, Stockholm

torsdag, april 27, 2017 - 08:30 till 16:30

Kursen är tyvärr inställd! Detta är en uppföljning av den tidigare kursen i fastighets- och familjejuridik där vi nu fördjupar oss inom framför allt familjejuridiken.

Kursen bygger till stor del på grupparbeten som ligger till grund för efterföljande diskussioner och fördjupande analyser. Deltagarna kommer att upptäcka att det inte alltid finns ett enda rätt svar, eller en enda enkel lösning, på en frågeställning varför kursen till stor del baseras på vilka råd deltagarna väljer att lämna till kunderna under grupparbetena. Med utgångspunkt i de råd som lämnats till kunderna under grupparbetena, kommer kursledaren att närmare beskriva konsekvenserna av råden.

Tillsammans med bekräftelsen på anmälan till kursen kommer deltagaren att erhålla diverse kursmaterial och förslag på ytterligare relevant material som deltagaren själv kan hämta på olika myndigheters hemsidor.

Datum: torsdagen den 27 april 2017, kl. 08.30-16.30.

Plats: Sparbankernas Riksförbund, Vasagatan 11, 10 tr, i Stockholm.

Kursledare: Håkan Dahlén, bankjurist på Ölands Bank AB

Anmälan görs i nedan formuläret. Anmälan är bindande och avbokning senare än två veckor innan kursstart debiteras.

En kursavgift utgår.