Information från styrelsen i Sparbanken i Karlshamn

Roger Johansson blir ny vd i Sparbanken i Karlshamn.

Henrik Kördel byter tjänst

Med anledning av Henrik Kördels sjukskrivning har Sparbanken i Karlshamns styrelse och Henrik Kördel kommit överens om att Henrik Kördel byter tjänst från och med den 18 december 2017. Henrik Kördel frånträder rollen som vd och är från och med idag Senior Advisor i Sparbanken i Karlshamn. I Henriks roll som Senior Advisor står han till förfogande såsom en resurs för styrelsen och bankens ledning. Henrik är fortfarande sjukskriven.

Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn framför sitt tack för det fantastiska arbete Henrik gjort som vd för Sparbanken i Karlshamn sedan 2002. Dessa år har präglats av en kraftig tillväxt av affärsvolymen varigenom en stark plattform har skapats. Banken står väl rustad inför framtida utmaningar.

 

Roger Johansson utsedd som ny vd

Sparbanken i Karlshamns styrelse har den 18 december 2017 utsett Roger Johansson som ny verkställande direktör i banken. Det är styrelsens övertygelse att den erfarenhet och kunskap som Roger besitter, kommer att säkerställa och förstärka bankens position ytterligare som en lönsam, fristående och lokal Sparbank. Roger har varit tillförordnad vd under Henrik Kördels sjukskrivning.

 

Karlshamn den 18 december 2017

 

Per-Anders Johansson
Ordförande i Sparbanken i Karlshamn

Senast uppdaterad: 
2017-12-20