Skriv sökord

Här är trygghetsinitiativen som får ta del av Rekarnemiljonen

I samhället
Sparbanken Rekarne Annika Helg, vd och Johanna Tömmervik, marknadschef satsar på ökad trygghet
Annika Helg, vd och Johanna Tömmervik, marknads- och kommunikationschef på Sparbanken Rekarne

Senast uppdaterad: 16 november, 2023

– Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Rekarnemiljonen är Sparbanken Rekarnes något. Vi vet att det finns många organisationer som har idéer eller redan gör bra saker för ett tryggare samhälle. Därför skapade vi en möjlighet för finansiering av trygghetsinitiativ på orterna där vi är verksamma, berättar Johanna Tömmervik, Marknad- och kommunikationschef på Sparbanken Rekarne.

Det kom in hela 43 inspirerande förslag med ett brett spann av idéer för olika målgrupper och inriktningar. Nu har rösterna, tillsammans med en jury, utsett vilka nio förslag som får ta del av Rekarnemiljonen. Förslagen offentliggjordes under en pressträff i Valvet torsdagen 16/11 kl. 09.30.

Följande organisationer får ta del av Rekarnemiljonen och fanns på plats i Valvet för att motta sina värdebevis och applåder:
• St. Eskilskyrkans Ungdom – Vill genomföra Food Friday för att skapa en trygg plats för barn och unga, tillsammans med närvarande vuxna, där man lagar mat och bakar tillsammans varannan fredag.
• Årbyföreningen – Vill förvandla Årby till ett konstgalleri, där en positiv stämning av barns spontana, kreativa förmåga ska övervinna de negativa och svåra händelser som präglat området under en tid.
• Pingstkyrkan – Vill skapa en mötesplats för nysvenska kvinnor och möjliggöra för integration i det svenska samhället genom språkcafé, gemenskap, möten med olika myndigheter och organisationer som kan ge dem en större förståelse av det svenska samhället och dess uppbyggnad.
• Eskilstuna Guif – Vill starta en bollskola i ett s.k. prioriterat område i Eskilstuna där få barn är med i organiserad idrott. De vill nå en ny målgrupp och ha en bollskola i direkt anslutning till skoldagen så det inte är beroende av skjutsande föräldrar. Det är kostnadsfritt att delta.
• Waalid Förening – Vill genomföra en serie kvällsaktiviteter, nattvandringar, en fotbollsturnering, föreläsningar och kulturaktiviteter för att öka tryggheten på våra gator. Genom dessa initiativ vill de skapa en sammanhållen och inkluderande miljö där människor kan känna sig säkra och trygga.
• Royal Eskilstuna – Vill motverka segregation genom att arrangera dansworkshops för barn och deras familjer i Nyfors, Årby och/eller Skiftinge. De vill erbjuda gratis, självstärkande dans med influenser från de kulturer som är representerade i bostadsområdena.
• Nova MMA – Vill genomföra event med provträning tillsammans med fritidsgårdarna i socioekonomiskt utsatta områden runt om i Eskilstuna för att motverka våld och ge insyn för gemenskap och en meningsfull fritid. Samt genomföra trygghetsvandring/nattvandring varje månad i utsatta områden.
• Drömfabriken – Vill bygga trygghet från grunden och skapa en röd linje från de allra yngsta barnen upp till 18 år. Det vill de göra genom tre konkreta satsningar med fokus på ökad trygghet.
• Young Revolution – Vill utbilda fler Street coacher i skolor för att få ut goda förebilder i områden där det råder brist på dem. Genom att vara närvarande och stödjande kan Street coacherna erbjuda ungdomarna den trygghet, gemenskap och kärlek som de saknar och samtidigt ge dem möjligheten att utveckla sig själva och inspirera andra.

– Som lokal sparbank har vi i snart 200 år engagerat oss i lokalsamhället och människorna som lever här.  Rekarnemiljonen går i linje med vår vision om att tillsammans skapa ett tryggt och hållbart samhälle där vi som bank med ett tydligt lokalt fokus vill vara en positiv kraft. Mängden initiativ visar på att det finns ett starkt engagemang i trygghetsfrågan och att vi behöver jobba tillsammans, säger Annika Helg, vd på Sparbanken Rekarne.

För mer information:
Johanna Tömmervik
Marknad- och kommunikationsschef, Sparbanken Rekarne
016-15 81 21
johanna.tommervik@sparbankenrekarne.se
www.rekarnemiljonen.se
www.sparbankenrekarne.se

Sparbanken Rekarne är en lokal bank, verksam i Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Banken ägs till hälften av den lokala Sparbanksstiftelsen Rekarne, den andra halvan ägs av Swedbank.

Sedan 1996 har banken och stiftelsen tillsammans satsat cirka 350 miljoner kronor på lokal utveckling genom bankens samhällsengagemang.

Dela sidan: