Skriv sökord

Hållbarhetscoacher ger energi utifrån till sparbanker

Aktuellt Från oss

För att få ungas syn på digitalisering, marknadsföring och sponsringsarbete tar flera sparbanker hjälp av en hållbarhetscoach.

 

 

 

I oktober började den tredje omgången av hållbarhetscoacher för sparbanker, ett samarbete mellan Sparbankernas Riksförbund och Sustainergies. I denna omgång har nio studenter runt om i Sverige tagit sig an uppdraget som hållbarhetscoach, det vill säga att självständigt driva ett projekt relaterat till samhällsnytta på en sparbank.

 

Vilket projekt som ska drivas av coachen bestämmer banken själva. Sedan programmets start 2016 har ett 20-tal sparbanker deltagit och fått dra nytta av ett projekt drivet av en nyfiken och engagerad student. Några banker och coacher har återkommit fler år.

Årets nio projekt handlar om allt från att utveckla en marknadsföringsplan för ett nytt bankkontor till att kartlägga sponsringsinsatser och digitalisering av bolån. Vad som är gemensamt för alla projekt är kopplingen till hållbarhet och samhällsnytta. Både studenten och banken vinner på samarbetet, banken får in ny energi och nya idéer samtidigt som studenten får stor nytta av att självständigt driva ett projekt i praktiken. Sustainergies rekryterar studenterna samt rustar, vägleder och stöttar dem under uppdragets gång.

Coachen ger oss energi, nya idéer och inspiration

Olivia Lannegren är hållbarhetscoach för Sparbanken Västra Mälardalen. Med Catrine Johansson, kommunikationsansvarig på banken, som bollplank driver Olivia ett projekt som kretsar kring bankens kunder i åldern 30-45.

– Tillsammans med Sparbanken Västra Mälardalen får jag möjligheten att analysera och komma med idéer till hur banken kan bli mer relevanta för målgruppen 30 till 45-åringar. Rent praktiskt har jag utfört en fokusgrupp med 13 medverkande från målgruppen och ska nu använda resultaten från den som underlag till djupintervjuer. Som student får jag möjlighet att på ett flexibelt sätt utforma och driva ett helt eget projekt! Detta är värdefulla lärdomar som jag kommer att ta med mig. Jag har även inspirerats av mina kontaktpersoner på banken och fått en inblick i hur det är att arbeta på en marknadsavdelning. Mitt projekt för Sparbanken Västra Mälardalen ger dem konkret kunskap som de kan använda som underlag i framtida satsningar. Mitt arbete är något de inte hade haft tidsmässiga resurser för annars, berättar Olivia Lannegren.

– Vi är glada att vara en del av det här projektet och låta en hållbarhetscoach, i det här fallet Olivia, driva en frågeställning framåt åt oss. Att få hjälp av en ung person som inte kommer från vår egen bransch ger oss energi, nya idéer och inspiration, säger Catrine Johansson, kommunikationsansvarig på Sparbanken Västra Mälardalen.

Om Sustainergies

Sustainergies är Sveriges främsta plattform för näringsliv, akademi och studenter som vill samarbeta kring hållbarhet. Verksamheten grundades av studenter, för studenter år 2009 och sedan dess har flera tusen deltagare fått meningsfulla erfarenheter genom jobb, praktikplatser, tävlingar, mentorskap och workshops. Vårt syfte är att bygga hållbarhetskompetens och samtidigt minska gapet mellan studier och arbetsliv. Vårt team består av ett 20-tal studentprojektledare, med fem heltidsanställda som leder verksamheten.

sustainergies.se/hallbarhetscoacher

Sparbankernas Riksförbund
Sparbankernas Riksförbund
Sparbankernas Riksförbund
Dela sidan: