Skriv sökord

Sparbankerna stöttar viktigt forskning om hållbarhet på finansmarknaden

Aktuellt
Hållbarhet på finansmarknaden

Senast uppdaterad: 27 oktober, 2020

Styrelsen för Sparbankernas Riksförbund fattade den 21 oktober 2020 beslut om att gå med i en forskningsatsning kring hållbarhet inom finansmarknaden: projektet The Sustainable Finance Lab. Sex lärosäten ingår och leds av Luleås Tekniska Universitet.

Centret kommer att samla Sveriges kompetens om finansmarknader och hållbarhet, och kommer att bygga på samverkan mellan akademisk forskning och praktisk utveckling och innovation inom företag, finansmarknads aktörer och myndigheter.

Ambitionen är att vara en nod för kontakt med internationella parter, samt att länka samman existerande svenska forsknings- och utvecklingsinitiativ för att uppnå synergier och generera insikter som kan omsättas till praktisk förändring.

Finansdepartementets satsning sträcker sig över tio år och handläggs av Vinnova. Projektet har en total budget om närmare 30 miljoner kronor per år och finansieras delvis av finansmarknadens aktörer.

Vi bedömer att sparbankernas deltagande i satsningen ger följande fördelar:

  • Kommer att kunna ta del av den absolut senaste forskningen inom hållbar finans.
  • Får tillgång till spjutspetskompetens från samtliga akademiska konsortiemedlemmar i form av kontinuerlig interaktion med forskare.
  • Stor tyngd kommer att läggas på olika former av kommunikation och dialog med finanssektorn; bland annat en löpande seminarieserie med olika teman av relevans för våra olika industripartners.
  • Det kommer även att levereras en återkommande rapport och ett mötes forum som rör ‘Utveckling och trender inom hållbarhet på finansmarknad’ där vi inbjuds att deltaga, ge synpunkter och utbyta kunskap och information.
  • Genom att skapa en fysisk mötesplats på KTH i Stockholm kommer det även att kunna erbjudas en plattform för kunskapsutbyte mellan finansmarknadens aktörer, vilken är bredare i ansats än existerande branschspecifika forum, och bättre förankrad i vetenskap.
  • Som delaktig partner kommer vi att kunna vara med och påverka utformning och prioritering av dialoger och kommunikation.
  • Målsättningen är att vi ska kunna använda kunskaperna som kommer fram inom ramen för centret i vår verksamhet, för att stimulera strategiska möjligheter till nya hållbara satsningar som produkter och tjänster och för kompetensutveckling av personalen. Med kunskap uppnås både resultat av mer generell karaktär, med bäring på kredit- och investeringsbeslut, men även forskning utformad för mer specifik relevans för vissa sektorer och aktörer.
  • Det kommer att ge oss möjligheten att vara med och forma projektet som siktar på att bli Sveriges plattform och samlande kraft för direkt samverkan mellan vetenskap och aktörer inom hållbar finans.

Förbundet kommer att sätta in 100 000 per år i minst fem år. Denna satsning ligger i linje med den nyligen uppdaterade Sparbankernas Wanted Position.

Deltagandet i projektet kommer att vara Sparbankernas Riksförbunds stora satsning inom området Hållbarhet.

Utöver denna satsning kommer vi fortsätta med understöd för medlemmarna vad gäller de regulatoriska delarna kring hållbarhet.

Läs mer på www.sustainablefinancelab.se

Dela sidan: